Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/615

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

6l)4 I.ISTER ()G MANDALS AMT. 7 3 Soland *SöI“(tl(tIld- 78 Lone *Lö?2ar. 82 Drange Dr-(mgar. 89 Reppen *Reppin. 9 6 Røidland *Røyrlan(l (.?). 9 7 Birkeland *Birkiland. 9 8 Bjelland Bj(irl(m(l. 1O 2 Austad *.4 u()asfa()ir. 109 Andabelø *.4 n(lapǫldr (.?) . Af personnavne er efter O. Rygh at forklare følgende gaard- IlHVl1(3 2 Allesta(l kan tænkes sammensat af følgende personnavne: kvindenavnet .4slaug, kvindenavnet Asleij’ eller ma11dsnavuet Asle(1i-. .—Id-S’t(l(Z er maaske dannet af mandsnavnet .4uði, eller af andre med Au1) sammensatte personnavne, eller kanske af mandsnavnet .4l1.“ir. Samme navne paa Am) kan indeholdes i .4al(m(I. þ)eldsaa er enten dannet af et af mandsnavnene I—)allarr eller Fielder, eller ogsaa af ordet jjall, n., fjeld. H(e-stad kommer sandsynligvis af mandsnavnet He()i)m. Hogsta(l kommer sandsynligvis af mandsnavnet He1gi. Reista(l er at forklare af mandsnavnet .R’(‘í()(l)’I’ eller Rei()u(j)“. SOl(m(l kommer enten af mandsnavnet Söli eller af kvinde- navnet Sol1:eig, eller ogsaa af et andet personnavn paa “S‘ol. Z’jørs1.*aag kommer sandsynligvis af et med þj(í() som 1ste led sammensat personnavn. Det samme er tilfælde med ÎIZj(*rslaml. Oldfund: Stenalder . . 5 Broncealder . . . . O “Eldre jernalder . . 2 Yngre —— .... 4W Tilsammen l 1 Stenaldersfun(lene bestaar af en slibesten af kvarts fra:1ll8f(l[I, en fi1’kHl1t(3l3, delvis sleben flintkile fra Zj())’.S’tP(l(l(I, en bladformet flintpilespi(ls fra Fr-idheim og to slibestene fra F lekkefjords omegn. Det ene fll1](—l fra ældre jernalder er fra ]Ïjørs1;(1ag; her var en stor røs med gravkammer, hvori man paa bunden blandt grus og trækul fandt en firkantet flad guldstrimmel, bøiet i ringfo1—m- men antagelig vel stor til fingerring, en lignende guldring af raat arbeide, sværd m. m. Det andet fund fra samme tid er fra Løiuing og bestaar af et broncebeslag med led til et belte. Yngre jernalders fund er fra .4ust(1(l, to fun(l, Høi-.si(—aag og omegnen af Flekkefjord; ingen er af særlig interesse.