Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/608

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


NES HEnREn. 597 U d sæd og avl pr. maal samt foldighed: Udsæd pr. maul. Avl pr. maa1. Foldighed. Byg . . . 6O liter. 4.0 bl. 6.66 Havre . . 1OO » 4.50 » 4.5 Poteter . . 2OO » l0.0 » 5 I Nes herred dyrkedes i 190O kun ubetydelig græSfrø. I de senere aar er noget nyland blevet opryddet. Brugen af forbedrede redSkaber og maskiner er blevet al- mindeligere; antallet af slaa— og meiemaskiner var 1 i 1900. Større udyr-kede strækninger særskilt egnede til dyrkning er der ikke i Nes, men der er mange mindre dyrkningsfelter. Enkelte gaarde ved fjorden bruger lidt taug som gjødsel, men det er ikke almindeligt, den kunstige gjødSel falder meget billigere. Herredsstyrelsen har angivet værdien af 1 maal jord til 150 kr. og omkostningerne ved rydningen af samme til 8O kr. Hjemmehavnene er ikke overalt tilstrækkelige Her er ingen fje1dbeiter eller fje1dslaatter Kreaturhold samt fjærkræ i Nes heri-ed i l900: Heste . . . . . 63 St-Ol’fæ; . Faar . . . 134 2 Gj eter . . 21 Svin . . 1 6 Hans . . . 193 3 ‘Ender . . 8 Gjæs . . 3 Bikuber ..... . . . 13 Kvæget er meget blandet, dels med telemarkskvæg, dels med airshire. Man søger nu at opdrætte det, som er igjen af sted- egent kvæg for muligens at faa en konstant stedegen race. Der sælges nogle husdyr, især kjør og faar. 0pdræt og Salg af heste er aftaget, og heste maa kjøbes til bygdens forsyning. Der sælges nu lidt mere hornkvæg. Faareholdet er aftaget, men der sælges nogle faar. Svine- holdet er aftaget. Der sælges noget kjed og fleSk.