Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/607

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


596 1.1STEn os MA.N1)A1.S ‘mT. De Største fosSefald er S((3Zll)Ëf()S—S’, N“land.sy“oss, Fl1“kke)’o.ss. Ií)el(lsaa“foss, Kallandsb(ekkens foss og Ti-oldaa. Af fiske er der i vandene og elvene ørret, aal og reyr. Af flskevande kan nævnes S(EZlI)’l?(lffl, Netlands1;atn og Halsaa1P(1t1:. Der siges ved siden af saltvandsfisk ogsaa at være røyr i Logevatn. I Sælurvatn er der royr, som tages med garn, og som holder til paa bestemte steder i vandet. I Lumlevatn er ørret og aal. I Legen-atn fanges stor ørret. Nes herred har en betydelig kyststrækning. Kysten langs Fed(:jjo)—(lm? og .Lí-S‘t(’lZZ7O)’(Z67l danner paa en Strækning af ca. 4 km. Nes herreds sydgrændse; tillige er der kyst langs Strands- -f)OI’(ffc’)l og Stol-Gj).O)’(l6’Il, hvi1de fjerde gaar ind fra Listerfjord paa begge sider af Andabelø og fortsættes iFlekkeú“orden, der igjen ved et smalt sund staar i forbindelse med GI’f-S’(åfff())’(Z og tilsammen danner en fjordstrækning med længde af ca. 13 km. Nes herreds kyst er i regelen steil. Kysten er næsten altid isfri; kun det inderste af fjordene belægges i meget kolde vintre med is. Flekkej)o-r(l havn er den vigtigste og er omtalt under Flekke- fjord by. Indseilingen kan foregaa sydfra gjennem Listerfjord paa begge sider af Andabelø eller fra vest gjennem Hitterøsundet. Af disse er den øst for Andabelø den reneste; men vindforholdene er ofte gnnstigere i de andre. Ankerpladse under indsei1ingen til Flekkefjord er der paa Andabeløs nordside øst for E)2gt.’LS’hOl)Il(”Il, en god havn med 23 m. vand for alleslags skibe. Gr:mde1“ig under fastlandet vest for Kjeø. J ordsmonnet i Nes herred er paa mange steder glacial aur og morænegrus; sandho1digt og lerhol(ligt grus er undergrunden, og jordsmonnet er i det hele ikke daarligt. Der er nogle større og mindre myrer, ligesom jordsmonnet paa flere steder er sandblandet. Lerjord findes ikke som regel i de øverste lag, men paa enkelte steder kan man træffe sandblan- det ler dybere ned. Arealet er saaledes udnyttet: Ager ......... 1.5 km.2 Eng . . . 3.4 » Ager og eng ....... . . . 4.9 km.2 SkOg .......... . 30.0 » (’dmark, snaufjeld. indsjeer, 111J’I’. . . 115.0 Z— 149.9 km.=’