Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/597

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

586 1.1STEn OG MANDALS AMT. med stang„ lange og flyndre paa liner, og hummer og krc1bbe fislxes med teiner paa 2—30 favne vand efter aarstiden. Hjemmefisket er af stor vigtighed, særlig efter lakCx makrel hummer og sei. Det samlede udbytte af fiskerierne i H1ttero o Nes herreder var: 1895 189li 1897 1898 1899 l90O Opgaver over udbyttet af de enkelte fiskerier 1 Nes g Hitterø heri-eder findes under Nes herred. Kr. 33 862 56 677 45 150 2O 997 47 918 75 337 I Hitterø var i l899 et stenbrud med 13 arbe1dere der var ingen motor. Kiselguhr 1l(ÌVlI1dGS af et engelsk selskab i Aasnesvatn paa Hitterøheien. 8 personer drev ved udgangen af aaret l900 landhandel efter bevilling eller handelsbrev. De vigtigste handelssteder er Eide, Hast-aag og Kulcehacn I Hittero herred var der i 1900 ingen rettigheder t1l ud skjænkning af ol eller brændevin. Østre Hittero kvægassuran(ïeforening traadte 1 virksomhed 187O. Forsikringssum pr. 31te december 1(lO0 var 7077 kr. Vestre Hitterø kvægassuranceforening traadte 1 virksomhed 1894. Forsikringssum pr. 31te december l00O X—II ti (i48 kr. H i t t e r O s p a r e b a n k havde i 1900 en forvaltn1ngslxap1tc1I af 106 142 kr., hvoraf var formue 1O 319 kr. I Hittero herre-d er p o s t a n s t a l t e r n e Rum-aag ]xH Z0(’h(Il“N og Aaen S“ir(—. Der er r i g S t e l e f o n S t a t i o n paa .älbelnes, Eid(—, R(maag 0W Kirkeha m