Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/592

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

H1TTP:n() HEHRE1). 581 ligger Ba-on(îj)“el(l, 364 m. Nærmere græn(lsen mod Nes ligger Va1—d(î0“eld, trigonometrisk punkt, 371 m., og Gauken, 361 m. Langs den steile kyst fra Siras munding og ostover til Hitterosundet ligger en række steile klumpede fjelde, Klinken Tele- k1md(‘n, 2l9 m., Daatl(mdsheien, 331 m., Kulaasen, 266 m. Hitterøen er fuld af knauser og stærkt kuperet med ikke faa forsænkninger. Paa to steder er den næsten delt af h(u:bugter, først af en fra sydsiden indgaaende vaag, Rus-1;aag, og en fra nord- siden indgaaende bugt I—]i(Isbugten, og mellem disse er et lavt eid, der kun er et par hundrede meter langt. Ved Indre og Ytre Kalven gaar ind to vaager, saa at Hitter- oens sydøstlige del kun ved et lavt eide er forbundet med den ei-rige del af øen. “ Halvøen vest for Rasvaag er mest frugtbar og bedst op- (lyrket. Øens høieste punkt er L(lllg(=’l(l)l(J—Sj).(’Z(l, 276 m. høit, nordligere nærmere Hitterøsundet ligger l’ar(lc3f)el(l, 226 m., og Ei(lstøen, 183 m. Sydlig paa halvøen vest for Rasvaag naar Lí]l(Z(l(l8(?)l 178 m. I dalene findes lidt løvskog, væsentlig birk. Dragø, 9l m. høi, skilles fra I—litt-ere ved et smalt sund, Aare- brofsuml. Øen er ubeboet. Mellem Dragø og Hitterøen ligger 2 mindre oer, nemlig den lave og op(lyrkede ø Langø, adskilt fra Hitte1—øen ved et meget smalt sund, kaldet L(mgøsuml, og den mere klippefulde (Îllerø, adskilt fra Lange ved þ7llT’(3Nl(Il(l og fra Drago ved .“l.(l)’(’bl’Ot8t12I(Y. .Nordlig for Dragø ligger P1“(esfø, 49 m. høi, og Kaa(lø, 37 m. hoi, nær udløbet af Rasvaag ligger Kaalø, 58 m. hoi, og desuden flere smaaøer. Hitterø herred bestaar for den væsentligste del af gabbro eller norit (bind I, pag. 5l og 52). Paa en del af Hitt-ero er der granit. En del af Hitterø herred har afleb gjennem Sira, men den største del gjennem forskjellige smaabække. Fosserne i Sira er nævnt før (bind I, pag 149). Det er Hel- e-ede, Hjuk(mj’oss, 27 m., og Laagfbss, S m. Indsjøer. I Hitterø herred er 1(i in(lsjøer; det for omtalte Lundevatn ligger for en del inden Hittero herred. Km.2 H. 1).h. i m. Del af Sira . . . O.8 Haalandsvatn . . 0.2 19 I Botnevatn . . O 45