Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/591

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

580 1.1STEH 0G MANDAl.S Aa1T. HerredetS største udstrækning fra nord til syd er ca. l4— km., og fra øst til vest ca. 16.5 km. Hittero herred omgives af Sogmlal, Lm2de, Nes og 1V(UlS(’ herreder samt hm-et i sydvest Af l1erredets samlede areal, 89.7 km.?, er ti7.:3 km.’ faStlan(l. I lærredet er nogle oer: Km.= Hitterø . . 2O.3 Kaalø . 0.2 Dragø . . . 1.2 Præsto . . . 0.2 86 smaaøer ..... O.5 Samlet areal af øer . . . 22.4 Hitterø herred ligger paa begge sider af Hitterø-sundet, og bestaar som nævnt af øen Hitterø paa dette sunds sydside, medens landet paa nordsiden er fastland, der mod nordvest naar til elven Sira, der danner grændsen mod Lunde l1erred, som hører til Stav- anger amt. Her-redet er et af tilrundede, ikke meget høie knauser be- staaende fjeldland, der seet fra havet ser goldt og øde ud, men det er gjennemsat af mange forsænkninger og smaa fjorde, i hvilke bebygningen og den dyrkede mark ligger, og omkring hvilke der er ret vakre partier tildels med temmelig frodig vege- tation og noget skog. I)et til Hitterø herred hørende fastland kaldes Hitfe)—øh(—im og er et nøgent fjeldland, hist og her med smaadale, der i regelen er trange med svagt stigende bund og hyppig med smaat-ande irnellem. Paa Hitterø herreds nordvestre grændse ligger Siras dal. Aaen Sire er ved indløbet en meget trang fjord, omgivet af til- runde(le og skurede tildels meget bratte gabbroknauser. Der er hist og her nogle afsatser, der giver plads for bebygning, mest af flskerhuse. Stedet er vanskeligt at anløbe i storm, og indløbet til fjorden er trangt. I de smaa dalfører og skar er der ogsaa hist og her lidt plads for dyrket mark. Paa Hitterøheien er maalt forskjellige toppe. Mellem Aaen Sire og Botnevatn naar (?C)’O)I(l(lS’(’)l 28l m., syd for Lundevatn