Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/490

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


SPIND I—II?2RllEl). 479 Ved udgangen af l890 var det daværende Herred herreds 1l3 gaardsnummere delt i 483 særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen efter opgaverne ved folketællingen i l891 var samlet i 427 selvstændig beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 1.4O mark. Af disse 427 brug var i Herred sogn — det nuværende Herred herred —— l88 brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 1.42 mark, og i Spind sogn — det nu- værende Spind herred —— var de andre 239 brug. hvis gjennem- snitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 1.37 mark. Ved udgangen af 1895 var det nuværende Spind herreds 56 gaardsnummere delt i 280 særskilt skyldsatte brug og ved udgangen af 190O i 350 særskilt skyldsatte brug med en gjen- nemsnitsskyld af O.93 mark. GjennemsnitSværdien af skyldmarken var efter de officielle statistiske beregninge1— for Helvig thinglag: i 1891—-95 2441 kr., i 1893—97 2461 kr., i 1895—99 2386 kr. Efter den officielle sta1tistiks inddeling af de selvstændig beboede brug i l891 havde i Spind sogn — det nuværende Spind herred: l7 brug en matriku1skyld indtil 0.Ö0 mark, 62 brug en matrikulskyld fra (l..51 til l mark, 153 brug en matriku1skyld fra 1.01 til 3 mark, G brug en matrikulskyld fra 3.01 til 5 mark, 1 brug en matrikulskyld over 5 skyldmark. Alle opgaver over busdyrhold og udsæd m. m. er fra op- gaverne ved folketællingen i 1891. De større eiendomme i herredet er: Huldbrokkeu, gaardsnummeret er Nautland, som ogsaa skrives Nøtland, af skyld 3.68 mark. Husdyrhold i 189l var: 1 hest, 6 storfæ, 4 faar, 2O høns. Udsæd i 189O var: l hl. havre, 3 hl. poteter. 1ste januar 1891 havdes her 2 2—hjulede arbeids- kjærren Til gaarden hører holmen Katland, hvor der staar et fyr. Gaarden og Ramsdalen, ytre, af gaardsnummeret Nautland, samt Præstø (af skyld 0.84 mark), tilsammen af skyld 8.20 mark. Hus- dyrhold i 1891 var: 7 storfæ og 14 faar. Udsæd i l89O var: 1 hl. byg, 3 bl. havre, 7 hl. poteter. 1ste januar 1891 havdes her 1 2—hjulet arbeidskjærre. Til gaarden hører husmands- pladsen Bækken-ig med husdyrhold: l ko og 6 høns og udsæd: 0.2O hl. havre og 2 hl. poteter. Far-brod, skrives almindelig Fan-br(1ad, udtales F(ll“bI’O, 2 par- celler, af skyld 3.84 mark. Husdyrhold i 1891 var: l hest, 7 storfæ, 6 faar, 1 svin, 3 høns. Udsæd i l890 var: O.1O hl. hvede, O.6O hl. byg, 2 hl. havre, 6 hl. poteter. 1ste januar l89l havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Til gaarden hører 1 hus-