Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/491

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

48O LIS’l’ER 0G MANDALS AM’I’. mandsplads. I—Iusdyrhold: 2 faar og 3 høns. Udsæd i l89O: 1.39 hl. poteter. Bugdø, lille (1.59), med en parcel (l.97) af Re129vaag, af skyld 3.56 mark. Husdyrhold i 1891 var: 8 storfæ, 12 faar, 24 høns. Udsæd i 1890 var: l hl. byg, 2.5 hl. havre, lO hl. poteter. Bjarnevaag, 2 parceller, af skyld 4.03 mark. Husdyrholdi 1891 var: 1 hest, 7 storfæ, 2 faar, 1 svin. Udsæd i l89O var: 0.30 hl. hvede, 0.6O hl. byg, 2 hl. havre, 7 hl. poteter. 1ste januar l891 havdes her 1 2—hjulet arbeidskjærre. Halle af skyld 3.21 mark. I—Iusdyrhold i 1891 var: 8 storfæ, vi faar, 8 høns. Udsæd i 189O var: l hl. havre, 4 hl. poteter. late januar l891 bavdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Vaage, nordre, af skyld 3.38 mark. Husdyrhold i 1891 var: 7 storfæ (4 kjør og 3 kalve), 4 faar. Udsæd i l890 var: 0.40 hl. byg, 2 hl. havre, 8 hl. poteter. Gamle gaardnavne i Spind herred er: 63 64 e 65 66 69 7O 74 75 77 79 81 84 86 9l 92 97 l02 l1O 11l Eigeland Aarisstad Forberg Bjørnestad G robo V ig Farbrod Spindanger Ersaager Espeland Reisvaag Birkenes Lange Skarvø Ullerø Viestad Bjørnevaag Berghydne Vaage

 • Eik‘ilan(I.
 • Ild reIx:vstaðir.

Firi(r) ber-g.

 • Bjama(r)staðir.

=å=Gröarbú.

 • Vik-

f Farbraut.

 • Spindangr.
 ri ksakr.
 • Espiland.
 • Reiða rs-êuágr.
 • Birkiues.

=å=Langøy.

 • Skarjby.
 • Ullaray.

lZi“fl lsstaðir.

 • Bjama(r) vágr.
 • Berghyma.

l Vám. Af personnavne er efter O. Rygh at forklare følgende gaard- HaVIIe2 Bjørnestad, sandsynligvis af et af de to mandsnavne R]“ǫVYC eller Bjami. Det samme er vistnok tilfælde med gaardnav11eC fijm“n(1vaag. Ersaag1)r er sandsynligvis dannet af et af mandsnavnene Eirikr eller E)pr. (§;—obo kommer sandsynligvis af kvindenavnet Gröa, men