Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/474

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

HHHuHD HBHBEn. 463 Drangsfjorden; nord for“ Logedalen ligger Furz(Z)“el(l, 290 m., og S(l]ldS])(?Z(Z op for Sande. Logedalen, der adskiller denne Strækning fra strækningen mellem Framvaren og Oftefjord, er et lavt eid mellem steile fjeld- sider; paa bakkerne i dalen er lidt dyrkbar mark. Eidet er mellem Framvaren og Oftefjord ca. 26OO m. langt. I bunden af Drangsfjorden er en kort dal, i hvilken Drange- gaardene ligger. Strækningen syd for Logedalen mellem Framvaren, Lyngdalsfjord og 0ftefjord har ogsaa steilt affald. I høiderne er der smaavande og aaser; paa Ravneheia naar her St. ()lai-.S“1:arde1a, trigonometrisk punkt, en høide af 366 m. ’Mellem Logedalen og den fra Herred kirke mod sydvest gaaende IgæY’‘Y’iRg(Z(lZ naar Buheien 285 m. Længer syd, paa grændsen mod Va11se, ligger ud mod Framvaren Klubben, 301 m. Den sydvestlige del af denne halvø tilhører Vanse herred. Den del af herredet, som ligger nordøst for Ofte- fjorden og sydøst for Drangsfjorden har sine største høider paa grændsen mod Lyngdal, saaledes KalaasImiben, 504 m., og Homsknibeu, 47O m., begge paa grændsen. Fjeldene i høiderne er nøgne ovenpaa; langs fjordene er hist og her lidt løvskog; naaleskog er der ikke. Det faste fjeld i Herred er dels gabbrO, dels gneis, dels hornblendegranit og dels gammel granit. Gabbroen raader paa øst- siden af Framvaren, hornblendegranit omkring Drangsfjord, medens gneisen har udbredelse fra Oftefjord“ over til Fedefjord. Løse afleininger, som giver dyrkbar jord, forekommer kun sparsomt. Herred herreds elve er smaa. De største er afløbene for Sand- 1andsvatn, Rutlevatn og andre smaavande og falder ud i 0ftefjord. Afløbet for Oppoftevatn og Sævelandsvatn falder ligeledes ud i Oftefjord. Dr(mgsbæk danner afløb for Klungelandsvatn. Ellers er der i Herred herred mange bække, som er afløb for vandene inde paa heierne. Der er to mindre fossefald, nemlig ()“ftejbssen og DraHg.qfossen. Indsjøer. Der er i herredet 15 indsjøer efter de ældre karter. Antallet bliver —større talt paa rektangelkartet. Af Framvaren falder en del inden Herred herred; denne sjø ligesom kanaliseringen af H6Zt?í(j8f)’ømIIl(7l er omtalt før under Vanse herred. Opp(2ftevatn, 55 m. o. h., har en længde af 4 km. og en bredde af indtil 50O m. De øvrige inden Herred herred liggende vande er fjel(lvande.