Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/473

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

462 I.lS‘l’ER OG MANDAl.S AM’l’. H en-red heri-ed. Herred herred (87.54 km.2, i l89l 1()l9 indbyggere i l900 lO12 indbyggere) udgjør Herred sogn af Herred præstegj(—ld. Det er en del af Herred lens-mands(lastI”ikt og en del af H(1loig fhinglag. — Herreds gamle navn var sandsynligvis Her-að; sognets gamle navn var Br2’seiði. At Herreds egentlige gamle navn er Herod, og har faaet navn efter en kapellan ()(l, som boede her i det 16de aarhundrede. og som kaldtes Hei-r ()(l, omtales af Holm og andre, men er ikke rigtigt. Herred herred ligger paa Lyngdalsfjordens nordside, paa begge sider af Oftefjorden og Drangsfjo1—den og støder i nordvest til Fedefjordens ytre del. Herred hoved kirke ligger under nordlig bredde 58) 9’ l0“ og under længde vest for Kristiania meridian 3Ò 55‘ 40“. Herred herreds største udstrækning fra nord til syd er 13.7 km. og fra øst til vest 13 km. Herred herred omgives af Nes, I‘’ede, ]‘yng(lal, Spind og l‘’anse herreder. Herredets samlede areal er alt fastland. Herred herred udgjør den største del af den halvø, som ligger mellem Fr-amvaren, O.ft(1fjO’I’d6’)l og LyngdaLC—;fjorden, men det stræk- ker sig ogsaa nordover helt til Fedejjorden. Videre hører til her- redet strækningen omkring Drangs;Uordeu og landet paa østSiden af Oppoftevatn. Herredet har talrige smaadale og forsænkninger med indsjøer; der er i regelen brat affald mod fjordene. Fjeldene naar op i høider paa 360 m. og i herredets østlige del opimod 5OO m. Herred herred er delt ved de lange fjorde Lyug(lalsjjord og (Zff(3.Z)“())’(Y med sidefjorde samt Fram1;aren og det mellem Framvaren og Oftefjord gaaende eid, Logedalen. Strækningen nord for Framvaren, Logedal, Ofte- fjord og Drangsfjord er fjeldland med steil styrtning mod fjordene og mod Logedalen. En dal gaar over Sævelandsvatn og fortsætter i ()ppoftevatn, der ligger over grændsen mod Føde- Ellers er der aasrygge vekslende med smaavande og myrer. Fjelde i denne del af lærredet er Hestheia, 228 m., paa græn(lsen mod Fede; Røinsaasm, 37—t m., op for l)range ved