Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/416

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

vANSE HE1xRB1). 405 dybtgaaende fartøier kan søge ind og ankre paa 6 m. vand under Brekneholmen. “ Strømmen løber i regelen vest langs landet. Mod nord begrændses Vanse herred paa en Strækning af 6.5 km. af In2Sterjjorden og dens fortsættelse Fedeflord, der mod syd sender en arm, Eidsjfford, 4 km. ind i herredet. Listerfjorden og Fedefjorden er temmelig rene fjorde; Eids- fjord er i sin inderste del kun farbar for baade. Kysten er steil. Paa Vanse herreds fjorde lægger der sig undertiden is om vinteren. — J ordsmonnet paa det egentlige Lister er i det hele skikket for —agerbrug undtagen nær kysten, hvor der er flyvesand, der hist og her danner dyner. Dyrket mark er der i Vanse herred foruden paa Listen paa Listeid, samt noget inde mellem aaserne. Den østre del af det egentlige Lister er mere kuperet end den vestre; her er bakkedrag og større vande. Jordbunden er som regel sandholdig. Navnlig i den vestre del er jorden i høi grad opfyldt med kampestene. Langs sjøkanten er jordsmonnet især meget sandet; længere ind i herredet er store myrer, saa følger end længer ind muld- jord a-f forskjellig beska-ffenhed. Paa heiegaardene er i dalstrøgene mest dyb myrjord, i bakkerne grund jord og grus. Arealet er saaledes udnyttet: — Ager . . 6.8 km.2 Eng . . . 9.0 » Ager og eng ....... .... 1 5.8 km.=’ SkOg .......... . . . 0.0 » Udmark, snaufjeld, indsjøer, myr. . . 124.2 » — 140.0 km.2 Udsæd og avl pr. maal samt foldighed i Vanse: U(I8æ(11)1’. maa1. Av1 pr. maa1. Fo1dighed. Rug . . 25 liter 2.0 bl. 8 Byg . . 3O » 2.5 » 8 Havre . . 55 » 3.6 » 7 Poteter. . .32O » 22—4 » 7