Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/415

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

404 1.1STER OG MAN1)A1.S AMT. Havnen har indløb fra øst for 12 fod dybtgaaende fartøier med vinden fra østnordøst gjennem syd til sydvest og vestfra for indtil 18 fods fartøier med vinden fra nordvest til sydsydøst. Fart-andet for indseilingen er urent. Mellem Sande og fastlandet i Lushavn er god havn for mindre fartøier og søges meget af kystfarere især for vestgaaende. Større fartøier sætter ankeret for vestlig vind og agterfortøier. Vestenfor Laueholmen kan man ligge paa svai. Med storm af sydøst og sydlig vind brækker sjøen af paa de udenfor lig- gende grunde, men der gaar stærk dønning ned paa flakket. Større fartøier søger kun Lushavn i moderat veir. Færø orlogsred, mellem Færø, Sandø, Eigerø og Katlandsøer11e, har omtrent 34 m. vand og god lerbund. Eigvaag, ogsaa udhavn til Farsund, er en god havn med plads for henved 50 fortøiede fartøier og fra 2O til 9 m. vand med lerbund. Man kan med 18 fod dybtgaaende fartøier løbe ind søndre løb med vinden fra vestsydvest gjennem nord til nordøst. Indløbet nord om Eigerø-Bjørnes-und kan kun passeres af ind- til 8 fod dybtgaaende fartøier. Mellem Buk— og Tyveholmerne paa Eigerøens nordøstside uden- for indløbet er god ankerplads for større skibe. L2mdenaag, syd for Farsund, en bugt, der trænger ind 2 km. mod vest, er temmelig ren og har indenfor Sm“als2md, kun 0.1 km. bredt, god ankerplads med 3O m. vand og god holdebund. Idenfor Farsund forgrener fjorden sig i tre arme: IOørrejffor(l med dens fortsættelse Helt-igjjord har en samlet længde af 4.5 km. “ Helvigfjorden har lerbund med 39 til 20 m. vand, medens det kun O.2 km. brede ()ivoldsund, der danner forbindelsen mellem Kjørrefjord og Helvigfjord, kun har 4 m. dybde. Bjørnev-igen (Suggenesbugten) gaar 2 km. mod nord og er tem- melig uren. Lyngdalsflord, der gaar ind mod nordøst, tilhører kun paa en Strækning af 1.5 km. Vanse herred. I Lyngdalsfjord er stærk strøm, der i regelen løber ud paa begge sider af Færø og Engø. Kysten er paa denne strækning for det meste steil. Langs Listerlandet beskylles Vanse herred af Nord-sjøF)1 fra Einarsnes til Varnes fyr, en Strækning af 26 km. Kysten er her lav lige til henimod Varnes, hvor den atter bliver steil; langs landet er slaggrundt. Der er kun én havn, ved 7?iørne, 0.3 km. syd for Gunnars- haug fyr. Den er kun om sommeren nogenlunde sikker; l3—-I4 f0d