Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/337

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

326 1.1STER OG MANDALS AMT. xm.1 H. c. i1. 1 m. Ørevatn ......... 4.9 260 0savatn ......... 0.2 Svartevatn med afløb til Aaste1vatn O.8 Sandvatn og Naavatn .... 3.4 561 Kilen med afløb til Vivatn. . . O.8 Sandvatn (ved Sandvaslægret) . . O.4 V1vatn ......... 0.3 Øivatn sydøst for Falkekjøn . . O.:3 Skulebergtjern ..... . 0.2 Krokvatn ......... O.3 Teistetjern ........ O.2 Øivatn nordvest for Teistetjern . 0.1 Øivatn vest for Teistetjern . . . O.9 Glypevatn ........ O.3 Eiksaavatn .... . 0.1 Del af Gunnersvatn . . 0.5 Handelandsvatn . . O.4 Aardalsvatn . . . 0.4 Kyllandsvatn . . O.2 Del af Eptevatn . . 0.2 Stavvatn ....... . 0.1 Dyrevatn ......... 0.9 6O0 Hagedalsvatn og Skjerkevatn . . O.8 Kvælpevatn ........ O.7 Homsvatn ....... . 0.1 388 mindre vande ...... 8.s Samlet areal af ferskvand 54.7 Sin største betydning har AaseraI l1erreds vande ved sin fiskerigdom“. ’ Derhos er der fisk iMom2selven og Logna, hvilke mødes iOrei“ab:. Ellers er der en mængde fisl(evande og mindre fiskeelve paa heierne. ]x’vernei-at)i, Lille S(mdvatu, Lognavafn, Svartevatn, Bli]1:9vab1, Sandvatn ved Bydalen, Aa-rdal“9vatn, Nedre Skjær-kevat)æ, ])yrevat11, .]m.—vatn, Teistevatn, I—[agedalsvatn, Eptevatn, Stavvatn og xlUaai:atn er gode fiskevande. Ørecxatn, Naavatn, Bø-Piland.S—vat)2 og Ljoslandsvatn er mindre gode fiskevande. Vande, der for en del aar tilbage angaves som fiske1øse, er: Øivatn, Sten-ei“atn, Holmevafn, Langevatn, Glype6ern. Ki.sÞvatn, Dyrekm1t- O“ern, Shjm“ke(IalsO()rn, SIúertevatn, Skllbb6T’g(j(?]’Il og Skr-ubbeøern. I Logna er Ørreten liden. De tre efter hverandre liggende S(mdi:afn, .Ym:1—atn og J[ec-atn samt Grm1dvatn eller Heddei-en er særlig gode flskevand.