Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/338

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


AASERAL HERRI—2D. 32? Fisken rakes tildels og opbevares hele vinter-en. I vandene og elvene er kun ørret. I et tje1—n er der abbor. Jordbunden er i det hele mager, og det dyrkbare areal lidet i forhold til herredets store udstrækning, saa at det procent- vis staar lavest af alle amtets herreder baade med hensyn til ager og eng. Jordsmonnet paa heiegaa1—dene er sand og smaasten dækket af et tyndt lag af muldjord. Ellers er jordsmonnet i heri-edet sandholdigt, tildels ler og myr. Paa enkelte strækninger er der sandblandet jøkelgrus, og paa andre steder danner aur undergrunden for den dyrkede jord. Myrjord er der paa fjeldstrækningerne og ved flere gaarde, som ligger udenfor dalførerne, navnlig i den sydøstlige del af herredet. Byg, rug og havre modnes i Aaknes kapelsogn; ogsaa ved Lykland bliver ko1—net godt og modent. Det kan vistnok hænde i et enkelt uaar, at kornet kan fryse paa visse agre paa de høieste gaarde, men det er sjelden. Gaar- den Breiland siges at være frostnem. I de øvre da1e, saasom i Fiskeaadal, hvor der er adskillig jord, i den øvre del af Ljoslands(Ial, i TZjaldalen og flere steder, fryser kornet i regelen, hvorfor fædrift her bliver hovednærings- ve1en. Arealet er saaledes udnyttet: Ager .......... 1.9 km.2 Eng . . . 3.7 » Ager og eng . . . . . .... 5.13 km.2 Skog ........... . .250.0 » Snaufjeld, udn1ark, myr, indsjøer . . .612.4 » 868.0 km.2 Udsæd og avl pr. maal samt fo1dighed i Aaseral: Udsæd pr. 1naa1. Avl pr. maal. Foldigl1ed. Hvede . . . 25 liter. 2.8 hl. 11.2 Rug .... 25 » 4.2 » l6.8 Byg .... 35 » 5.6 » I6 Blandkorn. . 45 » 5.8 » ]3 Havre . . . 55 » 6.2O » 1l.3 POteÍe1’. . . 29O » 28.00 » 9.6 Udsæd af græsfrø pr. maal var i l90O 5 kg. og avl pr. maal 360 kg. l1ø. — I Aaseral herred er gaardene i almindelighed bekvemme