Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/335

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

324 e I.1STER OG MANnA1.s A1æ1T. Søndenfor Ørevatn er stryk og ved Kylland et fossefald. I Skjerka, som falder i Ørevatn fra vest, er en høi fos, som heder Kattej“ossen. Mellem Aamland og Mjaaland ligger Bjømespranget, en fosi Mandalselven. Af indsjøer, der helt eller delvis tilhører Aaseral herred, findes efter karterne 487; de betydeligste er: Ørevatn i Mandals- elvens vasdrag har en længde af 11.5 km., med en bredde der intetsteds overstiger O.5 km. Vandet har steile bredder undtagen ved nordenden. Et par lamdser ar anbragte for “tømmerdrifteus skyld. Lognavatn, i skjæringen mellem Lognadalen og Fiskeaaens dal- føre, Tjaldalen, er ca. 4 km. langt og indtil 1.5 km. bredt og skyder bugter ind i alle de nævnte dalfører. Ogsaa dette vand har steile bredder. Breilandsnatn er 4 km. langt ogi den nordlige del l km. bredt. Ljoslandsvatn er 4 km. langt og i den nordlige del 1 km. bredt. Langvatn, 3 km. langt og i den sydlige del O.5 km. bredt, dannes af Monnsaaens vasdrag. De 2 førstnævnte bar ligesom Ørevatn betydning som kommunikationsmiddel for de øverste gaarde. Naar-atn er 4.ö km. langt og i den sydlige del O.8 km. bredt. Sande-atn, 4.5 km. langt og O.5 km. bredt i den sydlige del, dannes af Skjerkas vasdrag og er kun skilt fra Naavatn ved et ganske smalt, lavt eid, som elven gjennemskjærer. Høiere op i samme dalføre ligger Svarte og Aastølvatn, begge egentlig tilsammen et vand, 5 km. langt og indtil O.4 km. bredt. Vandet er mærkeligt derved, at det har afløb saavel til BreiIands- vatn som til Naavatn. Fjeldvandene er talrige navnlig i Hækfjeld. Kuernevatn, 3 km. langt og O.5 km. bredt, er et godt fiskevand. Storeva1n, 4 km. langt 1 km. bredt, har talrige øer. Vandet har afløb saavel mod nordøst til Ljoslandsvatn som mod sydøst gjennem en liden bæk, som gaar til Ratlonerne og Skjerka. Stegil, 2.5 km. langt og indtil 1.2 km. bredt, har ogsaa afløb til to sider, nemlig til Langevatn og til Aastølvatn. Km.9 J uvvatn . . . 0.3 Heldervatn . . 0.8 Hvidvatn . . . O.2 Fj eldvatn . . 0.3 Reiersvatn . . 0.1