Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/323

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

3l2 I.ISTER OG MANDALS AMT. gangen af 190O var antallet af de særskilt skyldsatte brug 478 med en gjennemsnitsskyld af 1.19 mark. Gjennemsnitsværdien af skyldmarken var efter de officielle statistiske beregninger for Bjelland thinglag: i 1891—95 2 576 kr., i 1893—97 2651 kr., i l895—99 2601 kr. Efter den officielle Statistiks inddeling af de selvstændig be- boede brug i 189l havde i Grindum herred: 19 brug en matrikulskyld af indtil O.50 mark, 3O brug en matrikulskyld fra 0.Ö1 til I mark, 8O brug en matrikulskyld fra 1.0I til 3 mark, l8 brug en matrikulSkyld fra 3.01 til 5 mark, 1 brug en matrikulskyld af over 5 skyldmark. Alle opgaver over husdyrhold og udsæd m. m. er fra op- gaverne ved folketæIlingen i 189l. I)en største udelte eiendom i Grindum er: Ryremo, af skyld 5.21 mark. Ifølge opgaverne paa 2 hus- lister og for 3 brugere af samme gaard var: Husdyrhold i l891: 2 heste, 13 storfæ, 1O faar, l høne. Udsæd i 189O: 2.5O hl. rug, 1.50 hl. byg, 2 hl. blandkorn, O.:35 hl. havre til gren- fo(ler, 7 hl. poteter. 0.20 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 1891 havdes her 3 2—hjulede arbeidskjærrer. Ingen husmandspladse. Mellem 4 og 5 skyldmark har: R1;f8“n(1.9, af skyld 4.25 mark. Husdyrhold i 189l var: l hest, 8 storfæ, 18 faar, 6 høns. U(lsæd i 189O var: 0.:35 hl. rug, 0.52 hl. byg, 2.8 hl. blandkorn, 9.5 hl. poteter. 1ste januar 189l havdes her 2 2—hjulede arbeidskjærrer. St-in(lal, udtales Sueíndal, af skyld 4.67 mark. Husdyrhold i l891 var: 1 hest, 8 storfæ, 10 faar. Udsæd i 1890 var: ].4l1l. byg, 2.I hl. havre, 9.7 hl. poteter. 1ste januar 1891 havdes her l 2—hjulet arbeidsvogn. Selund (()str(?gaard) bestaar af 5 særskilt skyldsatte de1e, af skyld 4.8:3 mark. Husdyrhold i 1891 var: 10 storfæ og å høns. Udsæd i 1890 var: 0.3 hl. byg, 1.Ö hl. blandkorn, 4 hl. poteter, 4 kg. græsfrø. 1 ar anvendtes til næper og 0.14 ar til kjøkkenhave- vækster. 1ste januar havdes her l 2—hjulet arbeidskjærre. ]J(‘Z(l)l1Z(I0’Ok(lR), af skyld 4.:34 mark. Husdyrhold i 189l var: I hest, 8 storfæ, 9 faar, 4 høns. Udsæd i 1890 var: l.:—å hl. byg, 3 hl. blandkorn, 6 hl. poteter. 0.05 ar anvendtes til kjøkkenl1avevækster. 1ste januar 1891 havdes her 3 2—hjulede arbeidSkjærrer. Over 3 skyldmark har: ()i(In(—, øvre, 2 særskilt sky-ldsatte parcelIer, af skyld mark. Haarfc:ei(I, 2 særskilt skyldsatte parceller, af skyld 3.61 mark. Haarl:—ei1l, af skyld 3.62 mark. Haar-t1Pei(l, af skyld 3.50 mark. ]1’1(fIs1:()s, 2 særskilt skyldsatte parceller, af skyld 3.8O mark. Grin-