Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/301

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

290 IJSTER OG MANnALs AMT. lan(l, udtales .ful1esland, 3 parceller, tilsammen af skyld 3.78 mark. ])jubesland, se foregaaende, 2 parceller, tilsammen af skyld 3.79 mark. M(B.sel, af skyld 3.36 mark. 2lZIæsel, af skyld 3.18 mark. Lausland, af skyld 3.07 mark. Slottet og Esperaas, gaardnavn Esperaas, af skyld 4.13 mark. Frikstad, af skyld 3.48 mai-k. Røiraas, åkrives almindelig Røraas, af skyld 3.84 mark. Aam-slamI. skrives almindelig ()mslan(l, med 2 parceller af Helland, udtales He-d(]an, af skyld 3.19 mark. Folderaas, af skyld 3.37 mark. Gamle gaardnavne i Finsland herred er: 5. Spikkeland *Spikkuland. 7. P Leipsland *Leifsland. l 3. Aamdal *;4lmdalr. 1 6. Røiseland *Røysaland 2 2. Frikstad *Friðreksstað1r 24. Finsland *Finsarla1zd (Fmsuland O 2 5. Espeland *E.Spiland. 3 7. FOI(l(3l’fiilS *Foldaráss 39. Han ge(lal *Haugadalr. Af personnavne er efter (). Rygh at forklare følgende gaard- navne: l Fr-ikstad, enten af mandsnavnet Fr-iðrekr eller af kvinde- navnet Fr-e’()a. Leipsl(md af mandsnavnet Leij3“. 0ldfund: Stenalder . . 2 Broncea1der . . . O KEldre jernalder . . O Yngre — .... O Tilsammen 2 De to stenal(lersfund bestaar i en spydspids af flint fra Fl-1iksfad og en sleben stenøks fra Ma)mflaa. Finsland kirke er en korskirke af tømmer, opført 1803, med 319 si(ldepladse. Finsarlamls kirkja var Finsland annekskirkes gamle navn Den er ikke nævnt i middelaldere11, men er vistnok gammel. Legater. Jon ()lsen Nesset og hustru Asbør Olsdatfer skjæn- kede 28de januar l804, konfirmeret 23de marts samme aaI“ɔ W