Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/300

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

I—1NS1.AN1) Hr-:RnBn. 289 2 beste, 11 storfæ, 1O faar, 9 bøns. Udsæd i l89O var: 3 bl. byg, l.5 bl. havre, 5 bl. poteter. 1 ar anvendtes til kjøkken- bavevækster. 1ste januar 1891 bavdes her 2 2—hjulede arbeids- kjærrer. Aamslan(l, skrives almindelig ()msl(md, af skyld 4.87 mark Husdyrbold i l891 var: 2 beste, 7 storfæ, 8 faar,“7 bøns Udsæd i l89O var: l bl. byg, 4.5 bl. bavre, 7 bl. poteter. 0.06 ar anvendtes til kjøkkenbavevækster. 1ste januar 1891 bavdes ber 3 2—hjulede arbeidskjærrer. .lIam(flaa, af skyld 5.24 mark. Husdyrbold i 1891 var: l hest, R storfæ, 7 faar, 1 svin, 9 bøns. Udsæd i l89O var: 2 bl. byg, I bl. havn-e til grønfoder, 4 bl. poteter. 1ste januar 1891 bavdes her 5 2—hjulede arbeidskjærrer. — Mam(flaa, af skyld 4.87 mark. Husdyrboldi 1891 var: 1 best, 9 storfæ. Udsæd i l89O var: 1.75 bl. byg, O.35 bl. bavre til grønfoder, 5.60 bl. poteter. 0.1O ar anvendtes til gulerødder og 0.03 ar til kaalrabi. 1ste januar 1891 bavdes ber 3 2—hjulede au-beidskjærrer. Haugedal, af skyld 4.89 mark. Husdyrbold i 1891 var: l best, 8 storfæ, 10 faar, 5 bøns. Udsæd i l89O var: 0.5 bl. byg, 2 bl. bavre, 8 bl. poteter, 19 kg. græsfrø. O.20 ar anvendtes til gule- rødder og O.5 ar til næper. 1ste januar 1891 bavdes ber 2 2—hjulede arbeidskjærrer. Til gaarden hører 1 busman(lsplads med l ko og 2 bl. poteter udsæd i 1890. Kle1—eland, af skyld 5.82 mark. Husdyrbold i1891var: 1 hest, ll st0rfæ, 2 faar, 3 bøns. Udsæd i l89O var: 2 bl. byg, 0.7O bl. blandkorn, l bl. bavre, 4 bl. poteter, 1O kg. græsfrø. 0.07 ar anvendtes til gulerødder, O.14 ar til næper og O.14 ar til kjøkken- havevækster. 1ste januar 189l bavdes her 2 4—bjulede arbeids- vogne, 2 2—hjulede arbeidskjærrer og 1 høstemaskine for slaat og skur. Til gaarden hører 2 busmandspladse med 2 faar, 1.(P3 bl. poteter udsæd, 0.28 ar til gulerødder og næper og 0.07 ar til l(jøkkenbavevækster. Klem-Pl(m(l, nedre, af skyld 5.54 mark. Husdyrbold i 1891 var: I hest, 1O storfæ, 3 faar, 7 bøns. Udsæd i l89O var: 1 bl. byg, 2 bl. blandkorn, 4 bl. poteter. O.2O ar anvendtes til gulerødder Og O.10 ar til kjøkkenbavevækster. 1ste januar 189l bavdes ber 2 4—hjulede arþeidsvogne og 4 2—hjulede arbeidskjærrer. Til gaar- den hører 1 busmandsplads med 2 faar og udsæd af 0.05 bl. erter, 2 hI— poteter, 2 kg. græsfrø, gulerødder paa ().0:3 ar, kaalrabi paa 0.03 ar og kjøkkenbavevækster paa 0.03 ar. Desuden en bus- mandsstue uden jord. Over 3 skyldmark bar endvidere: Leipsland, skrives almindelig De-ibsl(m(I, af skyld 3.72 mark. E.fte9ta1l, af skyld 3.91 mark. — Djubesl(md, skrives almindelig Dybes- I9 — Lister og Mandals amt II.