Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/269

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

258 LIS’I’ER OG nAXnA1.s A:æ1T. .FO(Z)2(’bø præstegaard til Svinsfa(l, hvorfra et kort stykke bakker gaardvei fortsætter til Øislebø grændse ved Oiga)“en: herfra haves rodelagt vei (bygdevei nr. 1O) om Gangsaa til det vestlige Øislebø. Partiet Svinstad-Øigaren vilde det være særdeles ønskeligt at faa omlagt som rodelagt vei. Til Svinstad haves væsentlig gammel hovedvei med bredde 3.8 1n., stigninger indtil l: 7 og længde- 3.7 km. s 12. Fra ]0’yr(Ial(1n paa sidstnævnte vei vestover om Lien til Solaas, hvorfra en tarvelig gaardvei om Eigelan(l fører videre til Kaar-stol i Valle, søndre Undal; herfra haves rodelagt vei ned i Undalen. 0pstigningen til Solaas er tung med indtil l: 5; veibredde 2.5 m. og længde l.5 km. Den samlede længde af de rodelagte bygdeveie i Holme u(l- gjør saaledes 38.—3 km. Andre kjørbare veie. Foruden de under bygdeveie nævnte private forbindelsesveie findes i Ho1me kun enkelte gaard- veie af mindre betydning Da chausseen gjennem Mandalsdalen overalt følger vasdragets vestre side, og nogen sammenhængende veiforbindelse ikke haves langs østsiden, benytter de her belig- gende gaarde som regel private færgesteder direkte over til hovedveien. G Rideveie (fodstier) er: Vɔi fra gaarden Lindlaml ved nr. 1 til Valand. Vei fra gaarden Haddelan(l over Li til Vraa og derfra videre vestover ind i Søndre Undal herred. Den del, som ligger vest for Vraa, har tidligere været postvei. Vei fra Li over Klep til I—I(1gel(md. Vei fra Skr-ø1;je over Bjelland til ÂVO7’(’im i Søndre Undal. Veie fra St-instad til Kaarstøl i Søndre Undal og til Høilan1l i Øislebø herred. Holme herred var i 1899 delt i l1 skolekredse med 197 undervisningsberettigede børn, O lærere. Øislebø herred. ()1“slebø hm-)“(—d (l53.76 kn1.2, i l891 991 indbyggere, i l90O 930 in(lbyggere’) udgjør ()islebø a)meks af I—Iolme præsfegj(—ld. l)et er en del af ()islebø og LGlt(I(lZ lensman(lsd12strikt og en del af I—ICddeland thinglag.