Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/268

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


HOLME HEaBEn. 257 dalselven til chausseen ved Krossen. Denne vei er temmelig stærkt benyttet som gjennemgangsvei til Kristiansand; ved Øvre Møl har i længere tid været arbeidet for anlæg af en jernbro, hvortil terrænforholdene egner sig. Veien har nogenlunde gode stigninge- forhold, med maximum l: 1O, undtagen ved færgestedet, hvor den er brattere; veibredden udgjorde for størstedelen 2.5 m. og længden 6.4 km. 2. Fra Nøding sag paa sidstnævnte vei nordover til Brins- ‘lal, bredde 2.5 m., stigning l:8 og længde 1.5 km. 3. Fra den vestlandske hovedvei ved Valand i nordvestlig retning over til Ytre Møl i Mandalsdalen, hvorfra en tarvelig privat gaardvei fører videre langs østre side af Mandalselven til ()vre Møl færgested. Fra Ytre Møl benyttes dog almindelig et privat færgested over til «Falitten». Veibredde 2.5 m., stigning ca. 1: 10 og længde 5.9 km. 4. Fra den vestlandske hovedvei ved Valand i sydøstlig retning til Halsaa og Hartmark grændse ved ‘Skeie bro, hvorfra gjennem sidstnævnte herred (bygdevei nr. 1) fortsættes til Søgne grændse ved Røiseland og videre over Trysjjord til Kristiansand

bygdevei nr. 9 i Søgne og Greipstad). Mellem gaardene Stypstad

og Røstad i Søgne falder atter et kort stykke af denne vei inden Holme grændser. Veibredden er 2.5 m., fra Valand til Skeie bro er veien flad, hvorimod den —østlige parcel har stigning ca. l:8; den samlede længde af begge parceller er 1.8 km. 5. Fra Halsaa og Hartmark grændse ved gaarden Vig (kfr. bygdevei nr. 11 i sidstnævnte herred) i nordøstlige retning til gaarden Grcipsland; bredde 2.5 m., stigning 1: 10 og længde (M3km. 6. Fra den mandalske chaussee ved So(lelan(l vestover om Kj(er til Spetteland; bredde 2.ð m., stigning i «Sjaabrokka» vesten- for Haddeland op til l: 6 og længde 3.7 km. 7. Fra chausseen ved Møl færgested vestover om Holme kirke til Li og Skrøvje, senere i sydlig retning om (“ffervoldstad til Halsaa og Hartmark grændse ved Skadberg, hvorfra bygde- vei nr. 2O i sidstnævnte herred fortsætter til Mandal Brat og besværlig vei med stigninger indtil 1: 5, bredde 2.5 m. og længde iberegnet en ubetydelig afstikker ved Holme kirke ca. 8.8 km. 8. Fra Li paa sidstnævnte vei nordover til .4aurebæk, bakket Vei med største stigning ca. 1: 7, bredde 2.5 og længde 2.6 km. 9. Fra Skr-øt;je ved bygdevei nr. 7 i nordvestlig retning til Haaland, bakket vei med stigning ca. 1:7, bredde 2.5 m. og længde l.7 km. 1O. Fra Gjervoldstad ved bygdevei nr. 7 en kort afstikker til JIøglaudsvafn, stigning I: 7, bredde 2.6 m. og længde 0.4 km. ll. Fra chausseen ved Fuskel(md i nordvest1ig retning om l7 —— Lister og Mandals amt II.