Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/259

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

248 LISTER 0G MANDALS AMT. l55 brug en matrikulskyld fra 1.01 til 3 mark, 56 brug en matrikulskyld fra 3.01 til 5 mark, l1 brug en matrikulsky1d fra 5.01 til 10 mark, 2 brug en matrikulskyld over 10 skyldmark. Alle opgaver over husdyrho1d og udsæd er fra opgaverne ved folketællingen i 1891. Over 5 skyldmark har følgende eiendomme: Holme præstegaard (Fodnebøj, ofte skrevet Fodneby, har ikke været undergivet reduktion efter de almindelige bestemmelser i loven af l9de juni 1882, men i henhold til kgl. res. af 8de juni 1901 (reduktionslovens § 17) er der frasolgt gaarden (for 21 1lO kr.) en større indmarksparcel (Fodnebø), beliggende søndenfor og vestenfor Fodnebøbækken, med tillæg af en skog— og havne- Strækning Før dette Salg havde gaarden en skyld af 14.40 mark og dens hovedbrug et a-real af 186.5 ha., hvoraf dyrket indmark 10.510 ha., udyr-ket 13.788 ha., tun og have 0.62O ha. og udmark 161.66O ha. Hovedbrugets besætning har udgjort 2—-3 heste, 11—12 storfæ og nogle faar, dets gjennemsnitlige avling 10 bl. rug, 60 hl. havre og 80 hl. poteter. Der er 2 husmandspladse, hvis samlede indmark udgjør 5.167 ha., udmark 4.818 ha., besætning 3 kjør og gjennemsnitlige avling 1O bl. havre og 25 bl. poteter. Ved gavebrev af 1896 skjænkede englænde1—en mr. Vernon sit paa en af ham fæstet plads af præstegaarden (Heg“remoen) op- førte vaaningshus med tilliggende udhusbygninger til brug for sognepræs1en i Holme fra 1ste januar 1901. I l891, da skylden var 14.40 mark, udgjorde husdyrholdet: 3 heSte, 11 storfæ, 9 faar, 2 svin, 16 høns. Udsædi 1890 var: 7.5 bl. havre, 7 hl. poteter. 1ste januar 1891 havdes her 4 2— hjulede arbeidskjærrer og I høstemaskine for slaat og skur. Holmesl(m(l, af skyld 5.32 mark. Husdyrhold i 1891 var: I hest, 6 storfæ, 3 faar, 6 høns. Udsæd i 1890 var: 0.36 hl. rug, O.50 hl. byg, 3 hl. havre, 4.5 hl. poteter, 5 kg. græsfrø. O.5 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar l891 havdes her 4 4—hjulede arbeidsvogne og 4 2—hjulede arbeidskjærrer. Ingen husmandspladse. Holme-9lan(], af skyld 5.46 mark. Husdy1—hold i 1891 var: 1 hest, 8 sto1—fæ, 1 svin, 8 høns. Udsæd i 1890 var: 0.5 hl. hvede, 2 hl. havre, 8 hl. poteter, 5 kg. gi-æsfrø. 1ste januar 189l havdes her I 4—hjulet arbeidsvogn og 4 2—hjulede arbeidskjærrer. Ingen husmandspladse. Sme(Ilan(], udtales og skrives almindelig Smæland, af skyld 5.60 mark. Husdy1—hold i 189l var: l hest, 4 stor-fæ, 4 faar, 5 høns. Udsæ(l i 1890 var: 4 hl. havre, 4 hl. poteter. 1ste