Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/260

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

HoLME HERREn. 249 januar 1891 havdes her l 4—hjulet arbeidsvogn og 2 2—l1julede ar- beidskjærrer. Til gaarden hører l husmandsplads, ubeboet, uden husdyrhold og udsæd. Smedland, se foregaaende, af skyld 5.22 mark. Husdyx-hold i l89l var: 1 hest, 5 storfæ, 4 faar, 1 svin, 3 høns. Udsæd i 1890 var: l bl. rug, 0.5 hl. byg, 4 hl. havre, 5 hl. poteter. 1ste januar 1891 havdes her 3 2—hjulede arbeidskjærrer. Ingen hus- mandspladse. Holmegaard, kaldes Holum, af skyld 10.24 mark. Husdyrhold i l891 var: l hest, 15 storfæ, 8 høns. Udsæd i l89O var: 0.5 hl. hvede, 1 hl. rug, 0.5 hl. byg, 6.5 hl. havre, 7 hl. poteter, 1O kg. græsfrø. 1 ar anvendtes til næper og O.5 ar til kjøkkenhave- vækster. 1ste januar 1891 havdes her I 4—l1julet høvogn, 3 2— hjulede arbeidskjærrer og l høstemaskine for slaat. Til gaarden hører laksefiskeri og 2 husmandspladse. Bortleiet er 3 hustomter med ubetydelige jordflekker til. Holmegaard havde i gammel skyld ]2 huder, under hvilken skyld var indbefattede, foruden den egentlige Holmegaard, gaardene eller pladsene: Vatne, Monen, Skogen, Almelien, Grøsbrokken, Kaddeland og Li. I gammel tid har den været en adelig sæde- gaard, indtil den blev kronens eiendom. Fredrik I lagde den til lagmændene paa Agdesiden i aaret 1525, hvilken bevilling senere blev gjentaget i 1548. Fra den tid var gaarden bopæl for lagmændene, indtil 1agthingene blev ophævet. Sodeland, af skyld 7.04 mark. Husdyrhold i l891 var: l hest, 6 storfæ. Udsæd i 1890 var: 3 hl. blandkorn, 3 hl. hav1—e, 5 hl. poteter. 0.12 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 189l havdes her 3 2—hjulede arbeidskjærrer. Ingen hus- mandspladse. Had(leland (6.04) med en parcel af Sodel(m(l (2.34), af skyld 8.38 mark. Husdyrhold i 1891 var: 1 hest, 7 storfæ, 3 faar, 3 høus. Udsæd i 1890 var: 2 hl. blandko.rn, 2 hl. havre, 4 hl. poteter, 1 ar anvendtes til næper og 1 ar til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 189l havdes her 3 2—l1julede arbeidskjærrer. Til gaarden hører laksefiskeri. Ingen husmandspladse. Ha(I(leland, af skyld 6.05 mark. Husdyrhold i l891 var: l hest, 5 storfæ, 5 faar. Udsæd i 1890 var: O.5 hl. byg, l.3 hl. havre, 4 hl. poteter. I ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 189ll havdes her 3 2—hjulede arbeidskjærrer. Ingen husmandspladse. LeirhZjær, gaardnavn T)ortedal, af skyld 6.77 mark. Husdyr- hold i 1891 var: 1 hest, 7 storfæ, 2 høns. Udsæd i 189O var: 2 hl. havre, 4.ð hl. poteter, 5 kg. græsfrø. 1.6 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar l891 havdes her 4 2—l1julede arbeidskjærrer. Ingen husmandspladse.