Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/254

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

I—IOLME HERRED. 243 I elvene er der laks, ørret og aal. I vandene er ørret, aal, abbor (skjebbe) og i enkelte vande myr og sik. Nome1;atn, Systadvam, Skagestadvatn, Aurebækvatn, Aasevatn og .lIøklandsvatu er især rige paa abbor, ørret og aal. Mandalselven er rig paa laks og sjøørret (bind I, pag. 317). Der er en dom af 1600, som kaldes «De fire Herrers Dom om Laksefiskerierne i Mandalselven». Denne dom med ældre domme og breve kaldes Laksebogen og danner endnu det vigtigste grundlag for retsforholdet mellem Mandalselvens laksefiskerier. Der er to eksemplarer af Laksebogen, det ene opbevares paa de fiskeriberettigedeS vegne paa Fuskeland i Holme, det andet er i rigsarkivet J ordsmonnet er langs elven mest sandblandet muldjord, for en del meget sandblandet; af my1—jord er der kun ubetydeligt. Paa heiegaardene paa østre og vestre side af elven er dels grusblandet mu1djord, forresten myrjord. Lerjord findes kun hist og her. W Arealet er saaledes udnyttet: Ager .......... 1.5 km.2 Eng . . 5.7 » Ager og eng ........ .... 7 .2 km.2 Sk0g ........... . . 50.0 » Udmark, snaufjeld, indsjøer o. s. v. . . 55.8 » 113.0 km.2 U(lsæd og avl pr. maal samt foldighed i Holme: Udsæd pr. maal. Av1 pr. maal. Foldighed. Hvede . . 3O liter. 2.10 hl. 7 Rug . . . 36 » 2.52 » 7 Byg .... 52 » 3.12 » 6 Blandkorn . . 70 » 4.20 » 6 Havre . . . 70 » 4.55 » 6.5 Poteter . . . 35O » 23.1O » 6.6 Udsæd af græsfrø pr. maal var i 1900 2 kg. og avl pr. maal 240 kg. hø. I mai og 1ste halvdel af juni er de fleste gaarde i herredet 110get udsat for frost, især langs elven, senere fryser ikke kornet. Større udyrkede strækninger særskilt egnede til dyrkning fiRG88 paa østre side af elven paa gaardene N’ommedal, Systa(I, Vatne Og Valand.