Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/252

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

HOLME HEBBEn. 241 Holme heri-ed. Holme herred (1l3.07 km.2, i 1891 1418 indbyggere, i 1900 l293 indbyggere) udgjør Holme sogn af Holme proestegjeld. Det er et lensmandsdistrikt og en del af Heddelan(t thinglag. n Holme herreds gamle navn var Holeimr. Herredets nuværende officielle navn er Holme, men burde vel være Holum. Holme herred ligger paa begge sider af Mamlalselvens nedre del, og det er et indlandsherred. Holme hovedkirke ligger i Holme herreds midtre del og under nordlig bredde 58“ 5‘ 42“ og under længde vest for Kristiania meridian 3o 12‘ 24“. Herredets største udstrækning fra nord til syd er l2.7 km. og fra øst til vest 15.5 km. — Holme herred omgives af Øislebø, Laudal, Sogne, Hal.s-aa og Har-im-a-rk samt Søndre Undal herreder. I herredet er ingen øer. Holme herred ligger, som berørt, paa begge sider af den nedre del af den her svagtstrømmende Mandalselv, skilt fra havet ved Ha1saa og Hartmark herred. Foruden i den lavtliggende vel bebyggede dal er der ogsaa gaarde i sidedalene og paa heierne. Der er adskillig væksterlig skog. Mandalen er i Holme herred et fladt dalføre, som navnlig fra Holme kirke og nordover er temmelig bredt med adskillig bebygning; det er delvis bevokset med skog. I den nordligste del af herredet er elven ved en lav, skog- bevokset hei, Danneffeld, skilt fra selve dalføret, der fortsætter mod nord, medens elven har en mere nordøstlig-sydvestlig ret- ning. I den sydlige del af herredet er dalen smalere. Jordsmonnet i dalen er i regelen sandet. Landet øst for Mandalse1ven er kuperet med lave, i regelen skogbevoksede heier, skilt ved dalfører, myrer og nogle vande. Kun Rallehei, hvis søndre skraaning tilhører Holme herred, hæver Gig til lidt større høide, 248 m. Dalfører er Reiersbodal, der kun ligger lidet høiere end l0Iandalen. Der er ikke mange heiegaarde; de fleste ligger i den søndre del. I den sydlige del er en del høider maalte. Østligt naar Blegeheia 173 m. og Sopaasen 15O m. Paa grændsen mod Søgne ligger Skrubbebakken og paa grændsen mod Hartmark Stor(gfleld. Vest for Skagestadvatn ligger Hovaasen, længer nord Mynteheia og Knibsheia. Op for gaarden Ytre Møl naar Skibeheia 126 m. I6 — Lister og Mandals amt II.