Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/199

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

188 1.1STER 0G MANDAIÄS AMT. 3.07 mark. KlepI(m(l, af skyld 3.19 mark. Klepland, af skyld 3.9:3 mark. T:(fleZand, skrives almindelig Toftelan(l, af skyld 4.16 mark. Tu“fleland, se foregaaende, af skyld 4.16 mark. TYll.ft(?l(U7d, af skyld 3.28 mai-k. T:(ftel(m(l, af skyld 3.31 mark. Ta(ffeland, af skyld 3.33 mark. I Greipstad sogn: Rosseland, af skyld 3.34 mark. 2 husmandspladse. ]ff()S’S(3lGIld, af skyld 3.4:3 mark. Ros“.s-Bland med en mindre parcel (O.96), af skyld 4.86 mark. Ii’osseland (3.07“) med en parceI (O.59) af Kil(Þn og en parcel (0.003) af Klepl(md, tilsammen af skyld 3.72 mark. B—renHa(1“s-(1n (4.29) med en parceI (0.32Û af Greipstad og Bukskinds- dalen (0.11), tilsammen af skyld 4.79 mark. 2 husmandspladse. Greipstad, skrives almin(le1ig Grebstad, af skyld 3.43 mark. Tron- .vta(l, 2 parceller, af skyld 4.41 mark. l husmandsplads. Birke- fand, af skyld mark. Birkeland af skyld 4.54 mai-k. Stokke- land, af skyld 3.42 mark. l husmandsplads. .4ugland, af skyld 3.33 mark. Augla-nd, af skyld 3.52 mark. Augland (2.42) med en parcel af Fi(Z).(’, østre (l.2O), af skyld 3.62 mark. l hus- mandsplads. Gj(m-(1lst(11i‘, skrives almindelig (ffj(Rl’IZ’()Z(Y—S“f(I1Y, 3 par- celler, af skyld 3.47 mark. Gj(PI’(=’Z—“:((l(l, se foregaaende, 3 parceller, af skyld 3.8:3 mark. Gj(PreZsta(l, af skyld 4.78 mai-k. (ij(erel-stad og .?l1agm1sdalen med Go(laasen, af skyld 3.3O mark. (H(erelstad, af skyld 3.:3:3 mark. Hagen med I—Iort(*mo, af skyld 3.22 mark. Hm-femo med ðÏygaard, BGÄ’kCf(’í1j(’)2 og Iýybh()mmen, af skyld 3.33 mark. Mc1dgaard, gaardnavnet Na(11I(1la“(l, af skyld 3.4Ö mark. Gamle gaard n a V nei Søgne herred er: Søgne sogn: 1 Præstegaarden Sygna. 8 Svensvigen *Sveimmgsc::’k. 1 7 Stokkeland *Sfokk(d(md. 19 Føre I—Î1Zri. 2O Aaros J r(is.9. 24 A mfenes =?=A1—nj)—a’()a)—ve-S 28 Eig ik. 3 l Oftenes *A lpf(u“m?.v. 34 0rmestad =?=( la-ma)—ssf(c() i1

38 Aalo =å=.êl l(5.

4 1 V i ge bu =?= V:’kingabú. 4 3 Taanevi g *þornýj(m-1’k. 4 G Hellesvig *Herlaugsvfk. 48 Frøislan(l =å=Frøysl(m(l. 6 7 Repstad *RefS—.vtaðir. 69 Lone Lön, L(i1zar. 7 3 Klepland Ix’l(7)plamI.