Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/198

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

SøGN1—: HERHE1). 187 l.5 hl. byg, 1.Ö hl. blandkorn, 14.5 hl. havre, 23 hl. poteter, 2O kg. græsfrø. 2 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 1891 havdes her 7 2—hjulede arbeidskjærrer. Under gaar- den hører 1 husmandsplads. Naadeland (l.78 og 3.45), af skyld 5.23 mark. Husdyrhold i l891 var: 2 heste, 9 stOrfæ, 7 faar, 3 høns. Udsæd i 1890 var: 1 bl. hvede, 1 hl. rug, 0.5 bl. byg, 4 bl. havre, l bl. havre til grønfoder, 7 hl. poteter, 3O kg. græsfrø. 2 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. 1ste januar 189l havdes her 2 4—hjulede arbeidsvogne og 7 2—hjulede arbeidskjærrer. Under gaarden hører l husmandsplads. Over 3, men ikke over 5 skyldmark har: l Søgne sogn: Ben-ge, af skyld 3.76 mark. Sfausland med en del slaatteland og havnegang af Kilen, af skyld 4.15 mark. Føre, skrives alminde- lig Førei. Føreid, med slaatteland paa Romere og havnegang paa JI6lhl1—W af skyld 3.99 mark. l husmandsplads. Fare, se fore- gaaende, med Melhus (havnegang), af skyld 3.34 mark. Føre med havnegang paa Melhus, af skyld 3.88 mark. Føre med havnegang paa .?lIelh“s, af skyld 3.48 mark. .—lai“os, skrives al- mindelig Aaraas, udtales .4arus, af skyld 4.12 mark. 4 hus- mandspladse. ..“1aros, se — foregaaende, af skyld 3.70 mark. 4 husman(lspladse. Songuig, skrives ogsaa Sa)rgc*ig, Sogm?ig, af skyld 3.99 mark. Senge-ig, se foregaaende, 2 parCeller, af skyld 4.143 mark. SOnguig, 2 par(—eller, af skyld 3.2O mark. .“1mjenes, skrives almindelig An.fin.s“nes, af skyld 3.21 mark. Eig med en pareel af Borøen (.().O6), af Skyld 3.9(3 mark. Eig (W2 par(:—eller, l.7C3“ med Bo)—øen (0.02Í) og Lande og Kri)2glelumlen (l.—l8), til- 8Rl11l1l(åll af skyld 3.26 mark. Eig (0.l39) med Lande (2.68l og Sm1g1—ig (“O.89), af skyld 4.2(3 mark. Eig (2 parceller), af skyld 3.20 mark. Leire, af skyld 4.:35 mark. Leire (2 parcelIer), af skyld 4.5:3 mark. Leire, af skyld 3.19 mark. Qftenes, af skyld 4.12 mark. (2ftenes, af skyld 3.21 mark. Sk(lIY)(?íd, 2 parceller, af skyld 3.4O mark. Trys1zeSÞ, af skyld 3.78 mark. l husmands- plads. Iï(8U(l(l(](’7’, af Skyld 3.01 mark. l husmandsplads. Frøia l(md, 2 parceller, af skyld 3.21 mark. Frøisla:a(l, af skyld 3.213 mark. HOl-men, brugs-nr. l til 5, tilsammen af skyld 4.1O mark. KY?ibe, nedre, med en parCel af Eig (O.17), af skyld 4.15 mark. Knihe, mPêre, med Dj:(bmyraHse1z og en anden parcel af Tz(fte (0.27), af skyld 4.2O mark. 2 husmandspladse. 1SZjustøl, skrives alminde- lig SycBstøl, af skyld 3.20 mark. Leire og Flaada, af skyld 4.;32 mark. Læse med V(1sbotfen (O.41) af ]‘zm(le, af skyld 3.62 mark. Lande af Skyld 53.67 mark. Lande og Lm)(Iei.—old, af skyld 4.7.1 mark. T(mg1:all, af skyld 3.9I mark. 3 husmandspladse. Tang- 1’GIZ, af skyld 3.52 mark. l husmandsplads. Tangvall, af skyld