Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/135

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

I24 LlSTER OG MANDALS AMT. O“ffï(’G)’S7Il(?8cS’6’, oZ7Þi(—ers]1îjøkken, spiseskur nr. I, .Sp-iseskur mr. 2, material- skur, kontorbygning, viMtationsrum. Freia-sdal med Hedvigsminde, øvre, gaardnavnet er Kongsgaar(]s parCeller, af skyld 21.69 mark. Udsæd: 1.5 bl. hvede, 13 bl. bavre, 12 bl. poteter, 3 ar til gulerødder, 4O ar til turnips, 3 ar til kaa1— rabi, 60 kg. græsfro. Havens areal 2O ar, hvoraf 5 ar anvendtes til l(jøkkenbavevæl(ster, 35 frugttræer. I—Iusdyrbold: 2 beste, 16 storfæ, 6O bøns, 4 gjæs. 3dje december havdes ber l enspændt 4—bju1et arbeidsvogn, 3 2—hjulede arbeidskjærrer, l slaa— og meie- ma-skibe og l saamaskine for græsfrø. Følgen(le 7 brug bar matrikulskyld mellem 1O og 2O mark. Brøvig, af skyld ll.21 mark. Udsæd: 1 bl. bavre, 20 kg. græsfrø. 40 frugttrær. Intet busdyrbold i 1900. 3dje december l90O havdes ber 3 2—hjulede arbeidskjærrer. Stra1i, ytre, 2 parceller, tilsammen af skyld 1O.48 mark. Udsæ-d: l.39 bl. bvede, 7 bl. bavre, 10 bl. poteter, 6O kg. græsfre. Areal af have lO ar, hvoraf 4 ar anvendtes til kjøkkenbavevækster, 38 frugttræer. I—Iusdyrbold: 2 beste, l4 storfæ, l svin, 3 høns. 3dje december 19OO havdes 1 enspændt 4—bjulet arbei(lsvogn, 4 2—hjulede arbeidskjærrer og l slaa— og meiemaskine. Gjusnes, af skyld lO.36 mark. Udsæd: l bl. hvede, 5 bl. bavre, 1 bl. bavre og vikker til grønfoder, 7 bl. poteter, O.1 ar til gu1erødder, 0.1 ar til kaalrabi, 0.2 ar til andre rodfrugter, 5O kg. græsfre. Areal af have 25 ar, hvoraf 0.2 ar anvendtes til kjøkkenbavevækster, l4O frugttræer. Husdyrbold: 2 beste, l0 storfæ, 2O høns, 4 bikuber. 3dje december 19OO havdes 1 en- spændt 4—bjulet arbeidsvogn, 3 2—hjulede arbeidskjær1—er og l slaa- og meiemaskine. Gr1?ppestøl, af skyld l0.93 mark. Udsæd: l bl. bvede, 5 l1l. havre, l bl. bavre og vikker til grønfoder, 8 bl. poteter, 4 ar til gulerødder, 2 ar til kaalrabi, 6 ar til andre rodfrugter, 5O l(g. græsfrø. Areal af bave 30 ar, deraf anvendtes 15 ar til kjøkken- bavevækster, 86 frugttræer. Husdyrbold: 2 beste, 9 storfæ. 3dje december l900 havdes ber 1 enspændt 4—hjulet arbeidsvogn, 2 2—hjulede arbeidskjærrer, l slaamaskine og 1 saamaskine. Er-iksta(l med .Bessemyr, ga-ardnavnet er Kongsgaards par-eelle1—, af skyld l3.13 marl(. Udsæd: 1 bl. bvede, 7 bl. havre, 4 bl. poteter, l2 kg. græsfrø. Areal af have 2 ar, deraf anvendtes 0.5 ar til kjekkenhavevækster, 10 frugttræer. Husdyrbold: l best. G storfæ, 2 høns. 3dje december l9OO havdes der 2 2—hjulede ar- beidskjærrer og l slaa— og meiemaskine. 2l)bienborg (Pl’øl)(’)l) med Math‘is(?ns løkke af Kongsgaards par- (?eller og Tbistedals stykke af præstegaardsløl(kerne, tilsammen af skyld l1..53 mark. Udsæd: 3 bl. bvede, 4 bl. rug, l bl. byg, 5 bl. bavre, l bl. vikker, 3 bl. vil(ker til grønfoder, ll bl. poteter,