Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/125

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

]I4 LIS’I’ER OG MANDA1.S AMT. WUdsæd og avl pr. maal samt foldighed: U(lsa-(l pr. 1nuul. Avl pr. maal. Fo1digl11—1l. Hvede . . 20 in liter 2.0 a 2.5 bl. l() Rug . . . 25 a 3O =1 — 2.0 à 2.4 » 8 Byg . . . 25 å ?i0 )1“ 2.0 à 3.0 » 10 Havre . . 35 à— —ill W å 4.0 » lO Poteter ..... 14O a 150 =) 14.0 a l5.0 » 1O Udsæd af græsfrø pr. maal angives i 1900, vistnok for høit til 8 a 10 kg. og avl pr. maal —1OO a 5O0 kg. hø. i K11n ganske undtagelsesvis er man udsat for frost paa kornet. I de senere aar er lidt nyland opryddet. Dyrkning og avl af engfrø er blevet mere almindelig Brugen af forbedrede redskaber er blevet almindeligere, an- tallet af slaa— og meiemaskiner var 6O i 19OO og desuden 9 saamaskiner. Afgrøftning af den opdyrkede mark er blevet almindeligere 1 kystegnene bruges tang til gjødsel. Større udyrkede strækninger særskilt egnede til dyrkning er der ikke i Oddernes. Heri-edstyrelsen har angivet værdien af 1 maal jord til 2OO kr., og omkostningerne ved rydningen af samme til 75 kr. H j e m m e h a v n e n e er ikke tilstrækkelige, og der er ikke gode fj eldbeiter eller fj eldslaatter. “ Opgave over kreaturho1d Samt fjærkræ i 1900: Heste . . . . 134 Storfæ. . . 985 Faar . .. . 207 Gjeter. . . 3 Svin . . 186 Høns . . . . 4 748

EUdeP . .

Gjæs . . . l3 Kalkuner . . . 4 Bikuber . ........ 29l Kvæget er blandet. De almindelige racer er lyngdals-, lister- eller telen1arkskvæg. Der sælges husdyr, især kjør og svin. Heste kjøbes til bygdens forsyning. Opd1—æt og Salg af levende hornkvæg er tiltaget lidt F aar-eholdet er aftaget lidt. Svineholdet er tiltaget meget. Melke-