Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/124

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

0DDIiRNES HERRED. l13 ankerplads med 8—9 m. vand indenfor Engelsholmen, med ler og sandbund og med 19 m. vand syd for denne holme. Indsei- lingen er vanskelig De paa Flekker-øens østside liggende mange øer danner 3 forskjellige ankerpladse, nemlig: rlIaaýøhavn, Stegehavn og J[ebøjjorden, hvilke tilsammen kaldes Hrr Flekkerøhavn. 2l[aagøhavn fra Maagø til Ormsø og mellem Vedelskjær og Lange har fra 24—3O m. vand, 1er— og sandbund, og har plads for omkring 4O skibe. Indløbet er mellem Klo— og Akstholmerne, hvor der er 13—15 m. vand. I denne havn ank1—er skibe, som snart vil gaa seil. ’ j Stegehavn ligger mellem Maagø og Maalen. Dens dybde er l5—l6 m. med ler— og sandbnnd. I havnen kan fortøies over 2O skibe, som dog ikke maa stikke dybere end l2—14 fod, da indløbet er vanskeligt. Havnen søges helst af skibe, som vil gaa seil med nordøstlig vind. Mebøjjor(l mellem Mebølandet og den østenfor liggende Sjø- bodho1me og ind til Gjedeholm og Sælskjær rummer omtrent 2O skibe, har l5—19 m. vand og sand— og lerb11nd. Indløbet, der har 20 m. vand, er temmelig urent. Indenfor Sælskjær er dyb- den 9—l3 m., men bunden er stenet, saa denne del kun bruges i nødstilfælde. I Mebøfjord ankrer skibe, som skal østover. Farvandet i Kristiansandsfjordens ytre del ved Oksø er meget u1—ent. Til veiledning ved seiladsen er fyrene paa Oksø og paa Grønningm (i Randøsund). Vandstanden er med sydlige vinde flere fod høiere end med nordlig. Forskjel paa fjære og flod er ringe. Jordsmonnet er ler, sandblandet ler, sand og myr. Den meste dyrkbare jord ligger paa de løse afleininger, dels i Toridalen, dels langs kysten. Bedst bebygget er det egentlige Oddernes. Paa heierne er der ogsaa lidt dyrkbar jord. Jordbunden er ofte sandet. Arealet er saaledes udnyttet: Ager . . 1.3 km.2 Eng . . . 4.4 » Ager og eng . ..... .... 5 .7 km.2 Sk0g ............ . 65.0 » Udmark, snaufijeld, indsjøer o. s. v.. . 25.3 » 96.0 km.s S — Lister og Mandals amt 1I.