Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/122

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

ODDERNES HERRED. 1l l Paa Flekkerø er Høíj-jeZd 56 m. og sydligere St(lflgj).6l(l. Der er adskillig dyrket mark paa øen. “ Skogen er kun for-krøblede eketræer i kløfterne. I dette herred bestaar det faste jjeld af grundfjeldets lag. Der er noget granit i herredets vestlige del og et lidet felt af granit vest for Kristiansand. Langs T oridalselven ligger der sand med lidt ler, og det egentlige Oddernes bestaar ogsaa af løse masser. Der er terasser i Toridalse1vens dalføre. W Paa gaarden xlIebe paa øens sydspids er en hule, antagelig 3 m. 1ang, ca. 3 m. bred og 4 m. høi. Hulen kaldes Kitil Raskes hule Vasdrag. Det betydeligste vasdrag i lærredet er Toridals- elven eller Ottra, som før er omtalt (bind I, pag. 124). Oddernes herreds andre vasdrag er smaabække; de fleste har lidt ø)“ret. Indsjøer. Helt eller delvis ligger i Oddernes herred efter kar-terne 26 indsjøer, men ingen af disse er store. Km.2 Høide O. h. i m. Sødalsdammen. . . 0.2 Gilsvatn .... . 1.2 Del af Grovatn . . O.4 14 m. Del af Rossevatn . . . O.4 29 » Lutvatn . . W. . . 0.2 Storvatn . . . 0.3 Aurebækvatn . . O.4 l13 » Toridalselv . . . 0.7 l 9 smaavande .... 1.3 Samlet areal af ferskvand 5.1 Ørret og aal er der i de fleste af indsjøerne, desuden abbm- og karusser i nogle vande. De bedste fiskevande er: Strai-, Homme-, Fiske-, Au-rebæk-, Glattetr(e— og S(1gvat1). Desuden er der fisk i Ku(jern, Krog0“ern, Stiø“e1—n og R()sse1:afn. Kyst og f j orde. Oddernes herred har en kyststr(ekning mod havet af 8.5 km., hvorhos herredet grændser til Kristiansands- fjorden med dens fortsættelse ToZ:(lalsO“ord; det gjennemSkjæres af I—’lekkerøgabet og af flere mindre bugter og sund, saa at l1erredets kyst er udstykket.