Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/123

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

112 LISTI—ill O(l MANDALS AMT. Udenfor 0ddernes herreds kyst danner Flekkerø øgruppe en skjærgaard; seilleden mellem denne øgruppe og fastlandet kaldes Ff()kZ1“e)“ø)—enden . Havne og ankerpladse er: Hanevigm er god ankerplads med en dybde af 29 m., jevnt aftagende indover. Bunden er ler, og der er god holdebund, men Sydøstlig storm sætter dønning. I Fiskaabugten, ogsaa kaldet Fiskaarend(w, er en rummelig. tryg og udmærket god ankerplads med l6—33 m. vand og god holdebund. — I Ytre ]1’(mgsh(u-n paa Andøens sydøstside, mellem denne o og Bredalsholmen og Dødmandsholmerne, er ankerplads paa 11 m. vand og sandbund. I indløbet mellem Graaholmen og Dodmands- holmen ligger en boe. Indre ]1’1mgsh(u:n, en bugt paa Andøens østside, er en god havn med l5—19 m. vand og lerbund. Det bedste indløb er nor(lenom Bredalsholmen; so11denom kan kun fartøier af indtil 4 m. dybtgaaende løbe ind. Sundet mellem Bragdø paa den ene side og Langholmen og Svendsholn1erne paa den anden side er meget grundt og bevokset med siv. g I Tovdalsfjorden er der ankerplads paa Vestsiden i Kongs- g(1(u“d.9b“gten paa 25—40 m. vand og lerbund; ved Vige paa l1—-22 m. vand og god holdebund. Flekkerøg(1b(ɔt eller, som det ogsaa kaldes, Vest-regal1et, sundet mellem Ytre Flekkerø og fastlandet, er et bredt og i sin 1nidtre del temmelig rent sund, der kan pasSeres af de største fartøier. Den vigtigste havn er Z—I2(Zl’(’ Fl(—kkerø, hvor over 50 fartøier kan fortøies. Den har fra 2O—30 m. vand samt lerbund, tildels dog noget stenet. Orlogsskibe ankrer i almindelighed paa den saakaldte llIam af H—av grund, der har 25 m. vand. Havnen er vel forsynet med fortøiningsringe. Fastlandet, der til forskjel fra øen Ytre Flekkerø kaldes Indre Flekkerø, gjør en bøining, der danner denne havn, som er tryg og bekvem. I)en har dybde for de største orlogsskibe, be- skyttelse mod storm, god ankerbund, tillader ind— og udseiling næsten med alslags vind; den har været en af de mest besøgte havne. — I Flekkerø blev der tidlig oprettet et toldsted, vistnok alle- rede i det l5de aarhundrede Andre havne i Vestregabet er: J‘YO.S’—S’(’l’íg(’)2 indenfor Fosseholmerne har god lerbund, er vel beskyttet og har plads for ca. lO fartøier. Gramn(Z1“igl-ilm paa sydsiden af Ytre Flekkerø er en god