Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/113

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

102 Udbytte af hummerfangst i Randøsund og 0ddernes herreder: Kr. 1895 12000 1896 l6000 1897 12000 1898 9000 1899 10000 l900 9000 Udbyttet af østersfangst i Ra.ndøsund og 0(“l(Ì(3rll9S herreder var i l899 2OO kr. Udbytte af andre fiskerier i Randøsund og Oddernes hei-reder: Kr. 1895 . . 8 ()O0 l891i 8 9O0 l897— 8 9OO 1898 l5 1O() 1899 18 00(I l9O0 l2 8OO I Randøsund herred var der i 1899 et sagbrug med en ar- beidsstyrke paa 7 mand og 1 motor paa 2O hestekræfter og et lidet baadbyggeri. Der drives kun to ganske Smaa landl1andlerforret- ning-er. Der er ingen rettigheder til udskjænkning af ol. Telegraf— og rigStelefonstationer findes ikke i lier- redet. Derimod er der privattelefon med Beinestarl (?ent-ralstation. Der gaar smaa dampskibe fra Kristansand til forskjellige mindre anløbssteder i Randøsund herred. Den tætteste bebygning ligger paa Randøerne, paa Tor- dalsfjordens bred, ligesom strøget østover til Kvaasefjorden er taalelig godt bebygget. Husene er overalt af træ og oftest smaa en-etages huse. Sætre er der ikke. Den vigtigste næringsvei for Ytre Randøsunds beboere og strandsiddere er fisker-i ved siden af lidt agerbrug; det er dog den mindste del af befolkningen, som driver agerbrug Ved Lyngøen i Randosnnd skal der have været toldsted. Randøsund herreds matrikulskyld er 380.66 mark.