Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/95

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

8—I HEDEMARKENS AM’I’. .4. C. Smith beretter i sin beskrivelse af Tryssil af l784: «1782 den 1te Januarii havde vi her paa Stedet den stræn- geste Kulde, hvis Lige de ældste Mænd i Sognet næppe vidste at erindre sig. Ikke uden Nød kunde Vinen ved Comunionen mere bruges, naar de Sidste paa Knæfaldet skulde imodtage den; alt var blevet til Iis, saa der saaes næsten intet flydende i Kalken. Paa Kirk*evejen fik mange af Almuen Skade af Kulden.:—x Søndenfor Rena synes ikke temperaturen i bygderne i regelen at naa ned til kviksølvets frysepunkt;i Elverum er laveste iagttagne temperatur + 39.8, i Aabogen + 38.?3 og paa Hamar + 27.4Û. Skjønt de meteorologiske iagttagelser, som det sees paa disse stationer, ikke angiver en temperatur, som svarer til kviksølvets frysepunkt, antages det dog, at temperaturen kan synke saa lavt i Solør. 4O graders kulde føles ikke saa særlig koldt, naar der ikke er drag i luften eller vind, skjønt man gjør vel i at passe paa næse, øine og kind, ikke at tale om fingre og tæer. Om 4O graders kulde (32Ó R.) skriver H. S(’hlIZZ(* fra Solør: «32 graders kulde giver gjerne altid sin ankomst til- kjende ved en magnifik salut. Hele natten igjennem smelder og knalder det i alle gamle vægge og skigaarde, saa at en by- mand uden tvil ofte vil fare op af søvne og tro, at hele det østerdalske jægerkorps er ude og manøvrerer. Naar det lider paa morgensiden vil man gjøre vel i at putte sig under dynen, og skulde man tilfældigvis have lyst paa et glas vand, vil man forgjæves forsøge at slaa istykker isen. Men ved morgengryet kommer kakkelovnsvarmen og solstraalerne, som spiller paa vin- duesrudernes brasilianske blomsterflor. Man skynder sig op og ser paa thermometret, det viser endnu paa 28—29, og man gnider fornøiet sine hænder i den faste overbevisning, at det har været 32.» Forskjellen mellem høieste og laveste iagttagne temperatur bliver efter tallene betydelig, som disse tal viser: Tønset . . 73.70 Røros . . 73.7Ó Elverum . . 69.O0 Rena . . . 68.80 Bi1’i . . . 66.30 Eidsvold . . 63.20 Hamar . . . 61.2Ó Aabogen . . . 6 l .1Ö Lillehammer . . 57.0o I—Ijerkinn . . . 52.50