Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/94

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

AARSTIDERNE OG VEIRLIGE’I’. 83 De høieste og laveste temperaturer, som overhovedet var iagttaget paa— de forskjellige stationer indtil 1895 er angivet paa tabel I. Paa stationerne inden amtet er den høieste temperatur 29.2Ó, iagttaget i Elverum 12te juli 1872. Paa Hamar er høieste iagttagne temperatur lavere 27.40; forøvrigt ligger de høieste iagttagne temperaturer hverandre nogenlunde nær. Sommeren 1901 havde i juli maaned e1r middeltemperatur, som paa Østlandet var 5—-6Ó over den norma1e. Paa nogle steder var temperaturen i dette aar høiere end tidligere iagttaget. Høieste iagttagne temperatur var is 190l: Aabogen . . 21de juli kl. 2 29.6Ó C. Eidsvold . . . 2()de — » 2 29.50 » Hamar . . . 10de — » 2 29.6Ó » Lillehammer . . 10de — » 2 3O.OÓ » Rena . . . . l0de — » 2 31.30 » Hjerkinn .... 22de — » 2 26.5Ó » Paa alle disse steder er den i juli 1901 iagttagne høieste temperatur høiere end den i tabel I angivne. p Høieste iagttagne temperatur paa Tønset er 29.8Ò C. 18de juli 1896 kl. 2. Der er adskillig forskjel i middeltemperaturen for aarets varmeste dag, idet høiden over havet her har indflydelse. Den varmeste dag var saaledes i Aabogen 15.5Ó C. og paa Hamar 15.20, medens den paa Tønset var 12.6Ó (se tabel l). Omvendt har aarets koldeste dag den laveste temperatur, + 12.2Ô, paa Tønset, medens den paa Hamar er + 8.3Ó ogi Aabogen + 7.90. Den laveste temperatur, som er iagttaget, er ved Rena kviksølvets frysepunkt —G 40.OÓ, medens den paa Tønset gaar ned til + 45.6ɔ, hvilket er den laveste temperatur, som er optegnet i de meteorologiske stationer. Denne lave temperatur paa Tønset blev iagttaget 2den januar 1893. Der er altsaa stederi amtet, hvor man nu og da kan se kviksølvet frosset i fri luft, og hvor man kan hamre samme. Skoginspektør Ravn-m fandt i 1799 kviksølvet frosset i en skaal tre nætter i træk fra 31te januar til 3dje februar, og han hamrede det med redskaber, som havde staaet ude om natten; det saa ud som sølv og lod sig noget lettere end bly hamre uden at briste. Ogsaa iTryssil synker vistnok temperaturen under kvik- sølvets frysepunkt, skjønt derom ingen direkte iagttagelser foreligger