Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/830

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

HISTORIE. 8I9 Fra Harald haaW;fagr(ɔs tid til kong Sverres. Halvdan svarte antages at være født 809, og han druknede i Røikenviken i Randsfjorden i 860. Hans navnkundige søn Harald haarfagre blev født i 850. . Denne sidste var saaledes ved faderens død 1O aar gammel, og hans æts gamle fiender forsøgte straks efter Halvdan svartes død at rive stykker af hans rige til sig. Kong Gandalv i Alf- heim underkastede sig Vingulmørk og, som det synes, R;aumarike;“ Høg:ze og Frode, sønner af kong Øystein paa Hedema-rken, gjorde sig til herrer der. Gandalv og hans søn Hake drog mod Harald og dennes morbroder G—uthorm, men Hake med en stor del af hans folk faldt i Hakedalen, og Gandalv blev snart efter slagen. Efter dette ventede Øysteins sønner paa Hedemarken, at de vilde blive angrebne af Harald, og de aftalte derfor en sammen- komst paa Ringsaker med Høgne Kaare-søn og Gudb)—and herse i Gudbrandsdalen for at raadslaa om forsvar. Imidlertid drog Harald og Guthorm i al stilhed gjennem skogegne lige til Hede- marken og kom uforvarende over hine fire høvdinger, førend sammenkomsten endnu var tilende. Gudbrand og Høgne brændte de inde; Øysteins sønner derimod kom ud med sine mænd og begge faldt. Derefter underkastede Harald sig ved’sin morbroder Guthorms hjælp Ringerike og Hadeland, Toten og Hedemarken, Gudbrandsdalen og Raumarike og den nordre del af Vingulmørk Af disse landskal)er var Gudbrandsdalen en ny erhvervelse; de øvrige havde tilhørt kans fader Halvdan. Guthorm og Harald vendte nu sine vaaben mod Gandalv, med hvem de holdt flere slag. I det sidste af dem faldt Gandalv, og Harald underkastede sig nu hele riget lige til Glommen. Haralds mange andre kampe falder udenfor dette amts grændser. g g Dog drog Guthorm og han gjennem Oplandene paa veien til Opdal over Dovrefjeld antagelig i 863. Senere under stridighederne med den svenske konge Eirik Emundsøn om Vermland drog kong Harald did gjennem Eid- skogen. Af jarler paa Hedemarken i Harald haarfagreS tid nævnes ()ystein, med tilnavnet den mægtige (rz’ké); han var far til Svan- hild, en af Haralds hustruer. Da Harald haarfagre skiftede riget mellem sine sønner, gav han Hedemarken og Gudbrandsdalen, rimeligvis med det, som var opdyrket af Østerdalen, til Dag, Ring og Ragnar. Da Haakon den gode var konge (935—-961), synes hans magt i Viken og paa Oplandene kun at have været meget liden eller saa godt som ingen, og danekongen synes at have villet gjøre