Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/828

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

H1STOmE. 817 Larvik og Sandefjord); i 9de aarhundrede var ved gaarden Kaup(mg en havn og markedsplads; stedsnavnet Skæreid er ikke kjendt. i Halvdan Hvitbein antages at have levet i den første halvdel af det ottende aarhundrede. ’ Disse konger er kaldt oplændingekonger af ynglingestammen, og fra dem siges den senere norske kongeæt at nedstamme. Efter Halvdan Hvitbein optræder de ikke længer som oplændingekonger, men som konger paa Vestfold Den mærkeligste konge paa Op- landene i hine ældste tider var den ovennævnte Øystein, Halvdan Hvitbeins svigerfader; hans navn er imidlertid sat i forbindelse med det fabelagtige sagn om hundekongen Saur, men han henføres ikke desto mindre til en sammenligningsvis saa sildig tidsalder, og hans slægtskab med historisk bekjendte ynglingekonger er saa nøie angivet, at han vistnok maa ansees for mere end en blot sagnfigur. Det er derimod høist sandsynligt, at han er bleven forvekslet med saadan. Et visselig ældgammelt sagn beretter, at oplændingekougen Øystein underkastede sig to fylker i lndtrøndelagen, nemlig Sparbyggjafylke og Eynafylke, og satte sin hund Saur til konge over dem. Om Øystein vides forøvrigt ikke stort; han kaldes undertiden ham re’ki (den mægtige), undertiden hinn —illi (den onde), under- tiden hinn —illráði. P. .4. Munch sætter hans tid til begyndelsen af det ottende aarhundrede. — Halvdan Hvitbeins søn, Øystein, og dennes søn, Halvdan den gavm-ilde, nævnes som konger paa Vestfold og Oplandene, og deres tid sættes til ca. 750 og 78O. Halvdan den gavmildes Søn og efterfølger, Gudrød veirlekonge, i de frankiske annaler kaldet God.frið, besad, foruden Vestfold, ogsaa Hedemarken, Toten og Hadeland samt Vermland. Ved giftermaal med Al-uhild, datter af kong Alvarin fra Alvheim, fik han ogsaa halvdelen af Vingul- mørk. Han besad tillige Sønderjylland. Efter Gudrød veidekonges drab bemægtigede Øystein Hognesø1a, sønnesøn af Øystein illraade, sig Hedemarken med Solør, Toten og Hadeland. “ Halvdan svarte var søn af Gudrød veidekonge og dennes hustru .—la-ca. Halvdan svarte var konge i Agder og halve Vestfold, men underlagde sig ogsaa det halve Vingulmørk og Raumarike. Kong Sigtryg, kong Øystein Hognesøns søn, som havde sit sæde paa Hedemarken, og som havde lagt Raumarike eller en del deraf under sig, drog mod kong Halvdan, og der blev en haar-d kamp, i hvilken Halvdan vandt; under flugten blev kong Sig-tryg saaret af en pil i venstre haand, og han faldt der. Siden lagde Halvdan hele Raumarike under sig. Øystein, en yngre søn af kong Øystein, broder af kong Sigtryg, blev derefter 52 — Hedemarken amt. g