Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/822

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

H1SToB1E. 81 l Der skal læses ethelrugi = oldn. aðal-rygir (ryger paa fastlandet) i modsætning til euniZe = eynir, øboerne i Rogaland. Hvorom alting er, saa er der her hos ..Yordanes tydelig nok opregnet en række norske folkenavne, som begynder nordligst i landet og saa gaar opover til finnerne og derefter sydover langs Østersjøen og saa vestover til Norge fra Ranrike over Romerike, Vin- gulmark (kystlandet fra Svinesund til Drammensfjorden), Grenland og Agder til Ryger og Horder. Det er kystlandene i syd, som væsentlig kjendes, af indlandsfylker nævnes kun Raumarike. Den ovenfor nævnte Rodvulf er maaske den konge, som nævnes paa en svensk runesten i forbindelse med Theodorik. Om denne runesten og dens indskrifter har professor Sophus Bugge meddelt følgende oplysninger med den reservation, at an- vendelsen paa de bestemte historiske personer ikke er sikker. Ved Røks kirke i Østergøtland staar en sten med en rune- indskrift, som er den længste af alle fra gammel tid paa jord- faste mindesmærker bevarede runeindskrifter. Den er indhugget ca. 900. En stor del af indskriften“ optages af meddelelser om sagndigtninger. Her findes følgende strofe: Ræið þiau“rikr hinn ÞormÖði stillir flutna stran(lu Hr-æiÖmarar; sitir nu ga1—ur a Guta SÍ1HlIl1 skialdi uf fatlaòr skati Mæringa. “:Fordum red Thjodrik den frygtløse kongen sokjæmperS styrer over ReidhavetS Strand: sidder paa gotiske ganger nu rustet med Skjold over aksel mæringers ædling.: Thjodrik er den gothiske Theodorik, konge i Italien. Hans æt kaldes ogsaa i et engelsk digt mæringer. Reidhavet er det hav, som skyller mod reidgothernes land, Italien. Den sidste halv- strofe hentyder til en rytterstatue af Theodorik. O Herefter følger i indskriften: «Det fortæller vi som det tolvte, hvor kampmøens hest (d. e. ulven) ser foder paa slag- marken, hvor tyve konger ligger fældede. Det fortæller vi som det trettende, hvilke tyve konger sad I Sjælland i fire vintre med fire navne, sønner af fire brødre. Fem Valker (d. e. fem