Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/788

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KOMMUNIKA’I’IONSMIDLER. 777 .forenings linje mod øst til Storsjøen, langs denne til Ytre Ren- dalen kapel, hvorfra Øvre Rmdalens tele.fonforenings anlæg fortsætter til Øvre Rendalens centralstation nær kirken med sidelinjer her- fra til Hanestad og Aursjøbækken. Tønset-Lille-Elvedalens telej’on.selskabs anlæg 11dgaar fra Øvre Rendalens central over Barkald langs elven gjennem Lille-Elve- dalen og ’I’ønset herreder til Tønset, hvor der er centralstation. Fra dette anlægs central paa Lille-Elvedalen gaar Folla telej“onj“orenings linje langs Folla lige til Hjerkinn paa Dovre. Un-set-Finset og Brydalens tele“fonj’orenings live gaar fra Tønset central mod syd gjennem Brydalen og Finstaddalen til Unset. Tyldal(ms telefonselskabs linje udgaar fra samme central og naar til Tyldalen kapel. “Tolgen-Os telejonselskabs anlæg udgaar ligeledes fra Tonset central og følger Glommen nordover gjennem Tolgen herred til amtsgrændsen og videre til Røros, hvor det har forbindelse med det derværende telefonanlæg. Ved udgangen af l9O0 havde de private telefonanlæg inden amtet følgende udstrækning: Hovedlinjer: Ledningens længdé . . 1535.0 km. Traadenes — . . 2 276.0 » Abonnentlinj er: Ledningens længde . . 1 O94.0 km. Traadenes — . . 6296.0 — Der var 49 centralstationer, 105 talestationer, 1 940 abon- nenter med 45 centralapparater og 2 194 telefonapparater. l(ornrnunal husholdning Tabellen (side 778) viser amtskommunens indtægter og ud- gifter i aarene 1896—1900. Amtsskatterne udlignedes indtil 1893 alene paa matrikul- skylden, i de sidste aarl890—-93 med ca. kr. 4.00 pr. skyldmark. Siden 1894 er amtsskatterne for endel, i henhold til loven af 15de april 1882 § 7, fordelt paa herrederne. I l894 udlignedes den med kr. 3.00 pr. skyldmark, og resten fordeltes paa herrederne.