Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/777

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

766 HE1)m1Am(ENS AMT. Fra Jordet til Eidet. Bro over Tryssile1x-en ...... » Eidet til HeggeriSet— ved Engerens nordende Gange Enge- ren kun kløvvei). Vei under arbeide fra Heggeriset til EngerenS sydende, 18 km.Ï) ......... » Eidet til HeggeriSet over sjøen ......... » Heggeriset tilFæmundens sydende(se nedenfor underF—) 2. Fra Ørbækkedalen til Kjernmoen .... . » Kjernmoen til Søndre Osen kirke .... . » Søndre Osen kirke til Nordre Osen Kirke . . . D. Fra El1—eru-m— gje)mem Østerdalen til Røros: Fra hotel St. Olaf til Moen** ved Rena station i Aamot (se nedenfor under D. l og 2) . . ..... . . » Moen** til 0phus i Stor-Elvedalen . . » Ophus til Rasten* i Do ...... . » Rasten* til Lillehammeren-Stai* i Do. . . . » Stai* til N ysted-Koppang* i Do. ....... . — Nysted-—Koppang* til Buruen iYtre Rendalen se nedenf. » Buruen til Aakre i Do. ........ under D.2 » Aakre til Gammelstuberget i Øvre Rendalen ..... » Gamn1e1stuberget til Engen i Tønset (’I’yldalen). . . » Engen til Bjørnsmoen** i Tønset ..... . » Bjørnsmoen** til Fredriksgaard** i To1gen . . );— Fredriksgaard** til Os** i Do. . W. . . . » Os** til Røros ....... .... Z) Sider-uter fra hovedveien og jembanelinjen gjennem Østerdalen .— 1. Fra Rena jernbanestation til Bakken i Aamot (Osen): » Moen** i Aamot til Brevik i Aamot .... “. . » Brevik til Bakken i Do. ........ . (Fra Moen direkte til Bakken 31 km.). » Bakke1n til Nordre Osen kirke (under arbeide). . . » Nordre Osen kirke til Jordet i Tryssi1 ..... » J ordet-Heggeriset-—Fæmundens sydende (se under C, siderute 1). 2. Fra Rena jernbanestation til Renda1en: » Moen** i Aamot til Deset (om Flaatestøen) i Aamot » Løset til Sjøbunden (St)orsjeens sydende) ..... W Deset til And1—aa i Ytre Rendalen ....... » Andraa til Buruen (isvei, om sommeren færgested) . 3 III 14 2b 24 34 8 11 18 23 l0 l6 11 9 17 21 34 18 23 19 15 3O 6 5 28 25 4 5 6