Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/773

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

762 HEDEMARKENS AMT. Sum rute VII— .;—e-“ 4“..;.—1—— —n— nmnI (..— —-—-— e...—. . —†—. H Medgaaet e . Hidtil indtil ɔ1Zɔ l902. 8WCЗ Dî8tY1kt0C— cpm)cî(1cæ. Kr. i Kr. Kr. Km. I35 7Ö0.aa I l08 6O0.42 „ 27 l5O.u l6.a I l Sum Hedemarkens amt: lH 3;;; deVl-“Hm “d“di H “ä ““ indtil lllZs 1902. i Sta-l’;efi. Difitri“l(t(“f. LlB11gde. V HHH—H HA ill Vfi’—ti iVH l —V—f d— H—vid ý Kr. Kr.; Kr. K1n. -l 252 994.ås p 3 17—l 491.cs A l 078 502.92 567.s e “n„nW„—„ n„ hm-s ei l„ „— n I v I Trafiken over Glommen, der gjennemskjærer det hele distrikt fra ende til anden, foregaar ad 8 offentlige broer (og en privat bro i Lille-Elvedalen) samt i l5 offentlige sundsteder. Sl(ydS8l(ifter. Allerede Haakon Haakonssøn drog omsorg for at gjøre de reiser, han og hans efterkommere maatte foretage tillnds mellem Viken og Trøndelagen, lettere og bekvemmere ved at indrette gode kvarterer og veitslehaller paa konge- gaardene i passende afstande. Hvor kirker ei fandtes lige i nærheden, blev det da heller ikke glemt at bygge kapeller ved siden af veitslehallerne. Saaledes byggedes en veitslehal paa Huseby i Skaun (Stange) paa Hedemarken; den næste var paa Rings- aker-, den tredje paa Vi(lh(»im i Øier, den fjerde paa Steig i Fron, den femte paa Hov i Breidebygden, den sjette med tilhørende kapel paa ToJ”te i Dovre og den syvende, ligeledes med tilhørende kapel paa La i 0pdal, hvilken gaard, der hidtil ei havde været konge- gaard, han i dette øiemed tilkjøbte sig. Disse kvarterer kunde sandsynligvis benyttes af hans mænd, naar de reiste i hans erende, og maaske har ogsaa andre reisende taget ind og faaet fortæring og pleie der; om Hov i Breien heder det, at kongen lagde jordegods til, hvilket maaske antyder, at dette betragtedes som en art af Stiftelse eller almennyttig indretning. De misbrug, som fandt sted derved. at uberettigede fordrede heste af bønderne, søgte Erik Magnussen og hertug Haakon at indskrænke. I en retterbod af 1293 for Hedemarken og Toten søgte hertug Haakon at ordne rideskydsen saaledes, at den ikke mis- brugtes. Kongen og biskoperne havde ældgammel ret til at kræve skydsheste hos bønderne for sig og sit følge paa sine reiser,