Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/765

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

754 HED1ä::æ1ABKENs Amt Arbeidet iøvrigt udførtes 1857—-1858. Kjørebredden er om- trent 4.4 m. .m .. W I e— —;—. — —— — g Medgaaet. 1 St-aten. I Længde — Í—— l„„m „4—Y:;:Z V:W—Z Z D ..“ ”ÍCWm** “—Ä— —A ’“ — Kr. Kr. Km. 10ð 017.9c 105 017.90 16.9 ɔ C

 IOølen-Flisen jernbanesfation-.

Bevilgning i 1892. Arbeidet udførtes af Statens veivæsen 1893—95. Kjøre- bredden er 4.5 m.— med enkelte indskrænkninger til 4.0 og 2.5 m. r m M 1s;1c(1gaɔct. t smc11. t I.æug11c. ’V.—ab i t-G—”A dig-i y1fm. i 26 l43.42 26 143.1s 1.B Sum rute I D. Medgaaet. Stat-en. Længde W V’“í1þÎ i i xx. “ x111. . 131 161.ss 131 161.sa 18.1 Rute I E. Roverud jernbanestation-RøgdeH—ffgsgrænds(—n med jorgreninger. Denne vei gaar fra Roverud jernbanestation i nordøstlig retning til sydenden af Skasen, der en stund følges, hvorpaa den iGrue bøier mod øst langs sydsiden af Røgden sjø hen til rigsgrændsen mellem røs nr. 86 og 87. I Brandval, ikke langt fra Lundesæter kapel, udgaar en gren i sydøstlig retning til rigsgrændsen mod Lekvatnet i nærheden af røs nr. 81. Fra Runketorpet, beliggende omtrent midtveis paa nævnte gren, udgaar en bygdevei mod syd til Pjøsa- broen. 0vennævnte veisystem er i sin helhed oparbeidet af sta- tens veivæsen, nemlig gjennem følgende anlæg: 1. Rigsgræn dsen-Hoj’oss. Bevilgning i 1866. Anlægget rigsgrændsen-Hofoss udførtes 1866—7O. Kjøre- bre(lden er næsten udelukkende 7 alen.