Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/764

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Kom1UNmAT1ONsn11)1.10:H. 753 Dette arbeide udførtes i 1880—84. Kjørebredden er hoved- sagelig 4 m. og for nogen del 4.5 og 5 m.

Medgaaet. R Staten. Distriktet Længde “ ÎL;J;—Z “ ’;—Í’—†;.4,„.—. D “]ΈÎÍ;..—.—. 1—-— ’V“ †;ỳ-—I“; .ÞL Ex. å 1(1—. H Ex-. Ë xm. 222 Ö24.—:; g 16e 893.äÖ l så 631.1c 1 6Ö.1 ó‘. Nybergsund bra Bevilgning i 1873. Arbeidet udførtes 1873—74. Kjørebredden er 7 og 4 alen. P medgaaet I smc11. Distriktet “ I.æx1g11c. — J— —-]: L—Z—åLZ*—“J“ tt A — .J.Ý —— JV .VJÎ Kr. Kr. Kr., Km. 23 072.as 22 272.es 800.oo Kl 0.a I; 6. Nybergsand-rigsgrændsen ved Ny Izjør-dal med arm- Østby-Ljørdalen . Bevilgning i 1869, 1871, 1872 og l874. Arbeidet udførtes ved distriktets foranstaltning og blev fær- digt i 1874. Medgaaet. I Staten. l Distriktet Længde. ’ VÎ.;—.—— ’V‘—-;;—:.—;— —-; —-Î: VZL tt t,.Ý —-— . —L“ x1—. in-. Ö Ex., xm. I63 828.2:ɔ W 149 828.2s 14 000.oo ca. 52.s 1) Sum rute I C. indîffdx§Z.î§;02— Staten. Distriktet Længde “l“ “x;. “ iii “ “í:x. ÍA ““J*V x;Γ’Al 619 7ö2.u G 451 810.u l 167 942.o9 124.o Rute I D. Flisen jernbanestat“æn-rigsgrændsm paa Midtskogen. Denne vei gjennemskjærer den sydlige del af Aasnes i nordøst1ig retning. Af samme er følgende partier oparbeidede af Statens veivæsen: ]. Skalbukilen-rligsgrændsen. Bevilgning i 1857, 1863 og 1866. 1) I—Ieraf Østby-Ljø1—dal ca. 18 km. 48 — l-Iedemarkens a1nt.