Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/76

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

GEo1.oG1. 65 Allerede Li)mé omtaler fra sin reise i Dalarne i juli og august maaned 1743 disse strand1injer eller seter fra Gruvel- -(ýøen, som ligger halvt i Norge og halvt i Sverige. Det heder her: — «Da man var ved Gröfvelsjø, Våla berg, saa man paa øst- siden af Gröfvelsjøen, som Palmfjellet støder ind til, hvorledes adsHllige horiZontale rænder var indgravet temmelig høit over sjøen, hvilket folket sagde var gjort af sjøvandet, som skulde have gaaet saa høit efter syn(1floden.» — En saadan linje ved Gruvelsjøen omtales ogsaa af B—romallius i 1755 i hans arbeide om Vandets aftagen. De af Limeé og Brou?allius ved Gruvelsjøen iagttagne linjer er efter .“l. G. Kellgren strandlinjer paa skraaningerne af de ned mod sjøen stupende fjelde Sylv(ila, Sal-6eldet og L(ingfleldet. Den laveste linje ligger 835 m. og den høieste omkring 925 m. o. h. eller 45 og 135 m. over sjøen. I almindelighed kan man skjelne S niveauer, hvis lodrette afstand er noget forskjellig, i middeltal fl-12 m. Tilsyneladende er linjerne fuldstændig parallele. De høieste niveauer ligger rimeligvis over de to pashøider til Fæ- muuden. . Deslige linjer er ikke saa sjeldne paa forskjellige steder i Hedemarkens amt, og de omtales som vel udviklede over dele af Jemtelan(l. Linjerne, der ser ud til at være horisontale, minder i alle dele om de linjer, der i lavere uiveauer optræder saa vel ud- viklet i Tromsø amt og Finmarken, og som der utvilsomt er mærker efter en høiere havstand. Disse høitliggende strandlinjer eller seter ligger det da nær at betragte som mærker efter en gammel vandstand efter opdæm- mede sjøer, hvis der ikke var den uleilighed, at mange af lin- jerne ligger i en saadan situation, at det ikke er godt at se, hvorledes en indsjø paa det sted kan være opdæmmet til linjens høide. Dr. Andr. .?l1. Hansen har undersøgt disse seter eller strand- ]injer i Hedemarkens amt; de er horisontale afleininger og furer f fast fjeld i høider fra 660—1090 m. De er iagttaget i Østerdalen, i strøget mellem Øvre Ren- dalen og Hanestad station i syd og Tønset og Foldalen i nord. I dette strøg er over et Snes stykker. Østerdø1erne har navn paa dem og kalder dem seter. Seter, lO90 m. o. h., forekommer efter dr. An(lr. M. H(msen paa det isolerede fjeld Kringla i Foldalen nord for Rondane og ligesaa paa Styg-fjeld i samme høide. I Tønset er først iagttaget seter af bergmester P. Mortenson. Fra jernbanestationen ved Tønset sees en stribe i skogen i nordøst op mod Holsæteren og mod Bjørgesæteren (737 m. o. h.). 5 — Hedemn.rkens amt.