Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/73

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

62 HI—2I)EMAllKI—2NS AMT. Gla(—ialt aur med stene findes omstrøet i utrolige masSer over vide strækninger paa Hedemarken Den flyttede og knuste sten, der f. eks. i Vang og Løiten er ført fra kvartSfjeldenes ryg sydefter, har afgivet et blandet terræn, alt efter de oprindelige stenes 11atur. I)e11 opslidte sparagmitformation giver s(1—ud-aar med kampe-stene af kvartsit og konglomerat og hertil kommer iblandet de opslidte silurlag: «bl(m- jord» af søndermalet alunskifer,kalkholdigt lei-grus af lerskiferne og kalkstene o. S. v. i etagerne. Ved Kongs“::“inger by ligger en moræne tvers over Glo1nmen- dalen, og længer nord er der en sidemoræne nord for Grue. Andre moræner har Kjerulf søgt at ordne, eftersom bræ- erne trak sig tilbage, saaledes ved Vangsaasens sydrand, side- moræne ved Øksna i Glommens dal, moræner mellem Julussa og Kynna, videre foran 0sensjøens sydende, endelig egge ved Fler- sjøerne i Tryssil, rigsgrændsen. — Som et mellemstadium anføres sidemoræner under Kletten og Aamots stenstrøede felter, videre moræne ved Skave1—en ved 0sens nordeude, og Tryssil stenstrøede strækninger. Det næste stadium er antydet i Glommens dalføre ved mo- ræne nord ved Barkalden, ogsaa længer syd sidemoræner fra Ti-es(m til ]x’opp(mg; dernæst i næste dal, i Tyldalen nær Jutul- hugget; ogsaa længer syd i Renda1en er store sidemoræner, og foran Lomnessjøens ende en moræne; videre oppe paa fjeld- marken ved Rena, dernæst moræner i Osendalen under Borveggen; i Fæmundelvens dalføre moræne under Høberget, i næste dal, Engerdalen, stenophobning ved Engerens ende (sydøst) og længer oppe moræne for enden af Lille Engeren, endelig øverst i Ljør- dalen i Tryssil, nærmest rigsgrændsen. Atter et snævrere stadium mærkes længer nord saaledes: Moræner og egge øst ved Fæmundens nordende, navnlig paa Svuku’s sydskraaning og i Revlingaaens dalføre, ogsaa derfra hen- imod Elgaahogna, fremdeles i Røgruvlas dal (fra Gruvelsjø). Dernæst ved Vonsjøerne (rigsgrændsen), videre ved Rogen, Fæmunds- enden. Disse moræner beskrives af Høi-lige som egge med blokke. Fremdeles er der egge ved Røa og i Grøtaada1en ved Rævsjø. Der er spor ogsaa af et felt, der samler sig om Gija, Snø- hætta og Rondane, saaledes inden amtet. Moræne i Kvikne vest for Stnesjøen, moræne i den aurfyldte dal mellem Atnsjøen og Setninga. Ismassern(— fra Rondane har efter .I. Rek9tad paa en tid skudt sig frem til Foldalen og standset der. Den stærkeste isStrøm er kommet til Foldalen ved Grimsas udløb i I—’olla. Mægtige moræner kan følges fra Grimsas udløb sydover ti-l Atn- dalen og Rondanes fod uden mindste afbrydelse. Fra Holskollen syd for Krokhaug er en oversigt over dette storartede moræne-