Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/72

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

o — GEOI‘OG1. 61 heden omkring i Skarvene, hvor orthocerkalken er fundet i fast fjeld. Hov-bye sammenfatter sine iagttagelser omkring Fæmunden og ved rigsgrændsen saaledes: “ “Saave1 forekomsten af fremmede rullestene paa rigsgrændsen, fornemmelig ved Fæmund, som udbredelsen af de blokke, der stam- mer fra de eiendommelige konglutinatfelt ved Røragen, sætter det udenfor al tvil, at der her i egnen har fundet sted en blokke- transport mod vest eller nordvest. Dette resultat bestyrker ogsaa friktionsmærkerne; med de t.vdeligste stødsider mod øst vedligeholder de paa 15 mil en vestlig normalretning, kun lidet afvigende mod nord. Paa strækningen mellem rigsgrændsen og sjøeme Fæmund og Feragen, og end længer nord, er lignende fremmede rulle- stene som iTryssil. Sjelden er smaa stykker af grønsten, hyppigere er porphyrerne, især ved Drevsjømoen, hvor de optræder i stykker af en favns gjennemsnit. Mod nord bliver de sjeldnere og staar overalt i amtet tilbage for sandstenene og konglomeraterne.» Fremmede, under istiden flyttede masser er strøet udover Hedemarken “ Det hele, løse dække, som dels er langveis transporteret, dels stammer fra undergrunden paa stedet, er afsat under istiden, ofte som grundmoræne; det er dels sand-aur med stene og dels ler-aar med stene. Større udskylninger ha-r efter istiden fundet sted gjennem større og mindre vasdrag. mest sand. Paa Hede- marken er kun lidet ler. g Moræner eller glaciale masser uden lag, bestaaende af sand- aur med sten (mest kvarts— og konglomeratblokke), er der paa ad- skillige steder paa Hedemarken, saaledes: Sydligt for Fangbergets jod. hvor landeveien svinger. Nordligt for Romedal kirke mellem gaardene Bryn Berg, Hm-stad og Home, langs ved Svartelvens venstre bred. I Romedal langs med aaskanten fra Koloen sydover til 8akse1—ud er en banke, som forholder sig som en sidemoræne. Lignende banker findes ogsaa, men ikke saa sammenhængende paa dalens anden side. De større og —mindre stene, som i utrolig mængde ligger under saa mange agre i disse egne, og som aar efter aar lige- som «vokser op» af grunden, tilhører istidens afleininger, grund- morænen og jøkelgruset; de er næsten alle transporterede større eller mindre vei. Her er stykker af alle bergslag, paa Hede- marken dog fornemmelig af haarde kvartsiter og kong1ome- rater, —kalkstene og skiferstykker. Ved Hov nordfor Korsgaarden mellem gra.nithøiderne findes glaciale banker.