Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/71

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

60 HE1)E1æ1AB1—Hess Aar-r. Paa Forelhogna, 1331 m., ligger en blok af en rødlig brud- stykke-bergart. Det nærmeste felt, hvorfra den kan være kommet, er Kor.;;jø- -field, Flenskampene og 1Svukuen, 1409 m. I høiden paa I()“okkletf(1n, 10l2 m., ved Kvikneve“ien nor(l- lig nær Savalen findes sparagmitblokke paa skifergrunden; de kan være komne fra egnen mellem Saalaakinna, Elgepiggen, Svartbergene, l57O m. Paa TryssiZfjeld ligger store’granitb1okke omtrent 1000 fod under toppen i en høide af 764 m. Nær I—3’(:rkaldel2 jernbanestation nedenfor en tvermoræne er blokkene i sidemoræner fortrinsvis sparagmit — som stedets — men ogsaa Trondhjemsk hvid granit, saussuritgabbro, Atne- sølens felts grove lyse granit. Nogle af disse blokke synes at være flyttede fra Savn-len og Foldal grube i retning sydsydøst. Øiegneis eller granit, der staar nord for Koppang, er flyttet syd- over til Stai og længer. “ Ved LøsPt, ved sydenden af Storsjø, findes blokke af kvarts, konglomerat, sparag1nit, granit, øiegneis. Alle disse blokke kan være ført nordfra langs Storsjøen. Ved ];ill(ä EngPre)z, i tver- moræne, er blokke af rød grov sparagmit, hjemmehørende nord ved Fæmnnden. Nærmeste sted er Børfjeld og Gløtaas ved Isteren. altsaa er retningen sydsydøst. Ved I(ong.s-c-inge)“ i tvermoræne“ sees, foruden andre blokke og skur-estene, gabbro— og granitstykker; retningen bliver mod syd. Protogingranit er ført fra Atnesølens felt nedover til hen- imod Atnosen, retningen bliver sydøst Blokke af rødlig spa-ragmit, lignende Rendalssølens og Aakreaadalens, ligger ved MisfWra S((’fIå)’ øst for den nordlige del af Stenfjeld, og de samme blandet med Aakreaadalens va“rieteter ligger vest paa Engvola, retningen er sydvest I Tryssild(1lm ved Tryssilfjeldets nordside ligger lys kalk- sandsten, formodentlig fra Enger(lalen eller Sensjøen, retningen er sydsydøst til sydøst. Ved A—j“(’l’ nær Hamar findes blokke af Bjørgebergets porphyr, retningen er langs Furnesbugten ved Mjøsen sydsydøst. Paa Ht’fg(’(If’l?—G silur-e-tager ligger blokke fra etage 1, som fore- kommer længer nord. Ved I—’lis(1, paa Tryssilveien ved Flisa bro, omtrent 455 m. o. l1. fandtes en stor blok af mørkeblaa kalksten (med en for- stening, ortis). Denne blok maa, hvis den kan henføres til et sted nordenfor — tilligemed andre blokke i denne egn —— pege paa, at orthoCerkalkstenen etage 3 findes i store høider. Mellem Rendalen og Osendalen, ved Rena i en høide af 866 m. o. l1. fandtes ortho(“erkalki blok, sandsynligvis fra fast fjeld i nær-