Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/700

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Hm-“o1.HNING. 689 « Den tids dragter og skikke er forsvundne forlængst. Borte i en afdal, paa et eller andet morkent loft kan. det nok hænde, du kan finde en messingknappet, trangærmet vadmelssnipkjole med lange skjøder og brede opslag eller et par gamle knæbukser af skind med kobberkna-pper paa knæet; er du godt kjendt, kan det hænde, at en eller anden ældgammel kone tager frem af sine gjemmer en af disse underlige Røros-luer eller rynke-luer, af blommet tøi med røde baand rundt hovedet, fra den tid, da hun var jente, af sort silke med kniplet brus rundt ansigtet fra den tid, hun blev kone. Og en sølje, slig som finnerne bruger dem, en slire med plads til 7—8 knive eller et par skospænder af kob- ber kan give dig et pust fra hine gamle tider, naar du roder om i en gammel fiskers eller jægers verktøikasse. Men det er ogsaa alt. Paa skjoldluen nær har Østerdalen skilt sig ved alt, som minder om fæd1—enes liv.» Om klædedragten i Tryssil henimod Slutningen af det 18de aarhundrede skriver .4. C. Smith: «I Klædedragt er dette Sogn ikke meget adskilt fra andre Sogne i Østerdalen. Fruentimmerne klæde sig nu ikke længere, som i gamle Dage, med Vadmel. Hjemmegiort og koløret Værken til Skjørt og Trøje er meget brugeligt, og Lue af Silke, Stof eller ulden Damask uden Linned-Strimmel. Til Helligdags Klæder bruges af altfor mange: Stoffer kjøbte i Kramboden. Silke- tørklæderne maae heller ikke være borte. Mandfolkenes daglige Dr-agt er: en graa Vadmels Vest med dito Been-Klæder; en blaa saa kaldet Smek-Lue bæres for det meste af alle. Den have de om Dagen paa Hovedet, og med den sove de om Natten. Om Vinteren bæres af Mange forede Luer, som de tilhandle sig af Bundtmagerne, eller bytte om med deres Vildvare-Skind. Til daglig Brug have alle i Sognet, baade Mands— og Qvindes-l:’ersouer, Huud-Skoe, det er: Skoe sammenringede oventil, uden Hæ1 eller Saale. Disse Skoe gjøres af enhver, endog af Fruentimmerne Enten bestaae de af barket Læder eller og af Nout-Fæt“linger (Skindet af Kreaturernes Fødder).» I sine «Dagboksanteckningar» fra 1816 skriver Sum Nilssøn fra Hedemarken: «Den gamle norske bondedragt er her, som næsten overalt, allerede aflagt. De fleste mænd er klædte i blaa eller graa jak- ker og bukser. Kvindernes dragt er en stribet verkens kjole, Syet omtrent som vore tjenestepigers. Paa hovedet bærer de en hue a-f rødt. grønt eller blaat silketøi med en Snip paa hver side, hvormed den bindes under hagen. Under buen er en hvid brem, kantet med brede blonder; om skuldrene bærer de ofte et vakkert- silkeschawl. » -H — Hedemarkens amt.