Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/647

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

63li HEDI—2MARKENS AM’I’. 0ver1—kind af fmlt(—. Amtet Riget l897 . . . 2 O02 10O: 44.6 “ 10O: 5l.1 1898 . . 2 13l 1O0: 44.0 1OO: 50.4 l899 . . 1435 l00: 59.2 10O: 55.1 Det vil sees, at forholdet mellem fødte og døde er i Hede- markens amt gunstigere end i riget. De hyppigst (UlgIZ7’Il(’ dø(lsaarsager mr.— , . r B a W 1)ø(1cx1cx-ccg. 1894. 1s9s. ’ 1s96. & 1s9v. l l898. 1s99.

 e„ W n e   „ e e     lel emne „„„„„—.—
   e e   A   te le W — V ÝeW„n„:

Lll1lg6l)0l2æ11d0lSt“ . 201 95 77 F 63 r 93 108 Alder-domssvaghe(l . 188 I 181 l 227 210 J 235 235 Lungetuberkulose . . 140 ] lð1 171 ’ 160 185 235 Kræft ...... 91 95 l 109 * l11 ]28 l-l7 Difteri ........ 81 — & — l — Z —— — Hjerneslag ........ 67 41 55 63 ð0 til 0rga11isk hjerteSygdom . . 65 65 68 E 63 j 8O 89 Akut diarré og indenlandsk I J kolera ......... ö6 45 72 ] ð2 I — 1l8 medfødt svaghed ..... sa * 29 41 l 52 j m 71 ’l’uberkulose betændelser og; miliærtuberkulose .... 47 43 59 F 72 82 78 Akut 111ɔx11cH. ...... — 4—1 ve 64 E 63 år 90 Influenza .........:3O P— — — — — l(ronisk bronkit. astl1ma og å bronkiektasi ...... —— — 50 — I 56 —- Dødsfald ved lm:getubPrZ1“uløse i procenter af anmeldte dedsfald Amtet “ Riget 1894 . . 10.01 15.6 l895 . . 12.9 l7.4 1896 . . 13.3 16.7 1897 . . 12.5 17.1 l898 . . 13.9 l7.6 l899 . . l3.9 16.8 Efter dette skulde l21;’f2 pct. af indbyggerne eller hvert 8de til 9de menneske dø af tuberkulose. Dette tal er adskillig mindre end det gjennemsnitlig-e i riget. Ved udgangen af 1898 kjendtes to individer lidende af spedalskhed i en skogbygd i Elverum. I—Iedemarkms amtssygehus ligger paa gaarden Sande-ud i Stange. Det er oprindelig bestemt for radesyge og veneriske syge, men efter kgl. res.— af 17de juli l837 kunde ogsaa andre patienter optages paa fattigkassens bekostning