Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/643

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

632 HEDEMARKENS AM’I’. Familien huSe. Amtets hjemmehørende landbefolkning var 1ste januar 1891 fordelt paa 2l 053 huse i almindelighed. Af disse 2lO53 huse var 19619 almindelige vaaningsh1use med gjennemsnitlig 5.05 indvaanere pr. hus. De almindelige vaaningshuses beboede sidebygninger og ud- husbygninger var l400 med gjennemsnitlig 2.58 indvaanere pr. hus. Af huse med særskilt bestemmelse var 32 beboede hoved- “bygninger og 2 beboede side— eller udhusbygninger med gjennem- snitlig 24.4 i11dvaanere pr. hus. Amtets hjemmehørende folkemængde i landdistrikterne den 1ste januar 189l, 113649, var fordelt paa 227’O1 husholdningen deraf familiehusholdninger bestaaende af 2 eller flere personer 2O 609 med l11334 personer, 54 l91 mænd og 57143 kvinder; logerende og andre enslige personer var 947 mænd og 1 13O kvinder; i l5 særskilte indretninger og anstalter med l5 ext1—a husholdninger var 169 mænd og 69 kvinder. Kjøn, alder og civilstand. Af amte1;s den 3dje december 19Oo tilstedeværende befolkning var 59318 mænd og 59916 kvinder; af den hjemmehørende befolkning var 58 790 mænd og 59 822 kvinder. For hver 1OO mænd, som paa tællingstiden opholdt sig i distriktet, var der l01 kvinder, medens der for hver 10O mæn(l, der havde sit hjem i distriktet, var 101.7O kvinder. Der var 528 mænd og 94 kvinder tilstede, som ikke havde sit hjem i amtet. Efter alder og civilstand var den den 1ste januar 1891 til- stedeværende befolkning fordelt saaledes: 42 553 personer eller 36.98 p(1t.r var under lå aar, 43 498 per- soner eller 37.8O pct. var mellem l5 og 45 aar, 13 924 personer eller l2.1O pct. mellem 45 og 60 aar, l4 868 personer eller l2.92 pct. var mellem 6O og 90 aar, 14l personer eller 0.12 pct. over 90 aar, 81 personer eller 0.08 pct. af uopgiven alder, deraf 44 mænd og 37 kvinder. “ Af den voksne tilstedeværende befolkning i 1891, 72512 (63.02 pct.), var 34 726 mænd og 37 786 kvinder. Af den samme voksne befolkning over 15 aari 189l, 72 5l2, var 29 046 eller 40.06 pct. ugifte, deraf 1399“1 mænd og 15055 kvinder, 36 888 eller 5O.87 pct. var gifte, deraf 18369 mænd og 18 519 kvinder. 6578 eller 9.07 pct. var enkemænd, enker og fraskilte eller folk, om hvem det ikke var oplyst, om de var gifte eller ei. Af disse var 2366 mænd og 42l2 kvinder.