Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/624

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BEFOLKNING. 613 Om ein Stund kom Lensma’n farand’ inn igjenom Døra. V etl-Hond fo’r imot ’n aa bygjynte aa gjø. «Hud Bikkje,» sa Lensma’n. «Sign Gu’,» sa Kal1en. «Gu’ Dag,» sa Lensma’n. «Øksskaft,» sa Kallen. «Æ Kjæringa di heme?» sa Lensma’n. «Ho staar paa Sta11a aa ha nyt faalaa,» sa Kallen. «Æ Døtter di heme daa?» sa Lensma’en. «Ho ligg paa Elvstø’n sonnsprøkka i baae Endom,» sa Kallen. «Ha du ittnaa Vet, du?» sa Lensma’n. —;(Jaug, æi ha nok; men dæ æ for lite Homle paa di,» sa Ka1len. «Tæ He1vetes med dæi,» sa Lensma’n. «Trast bort a Bakken, sjer du dæ,» sa Kal1en. Af sprogprøver er der kun faa offentliggjort fra Søndre Øster- dalen, Solør og Hedemarken De følgende sprogprøver fra Øster- dalen og Solør er samlede af Moltke Moe og en del af Amund Larsen; to af disse stykker, «Spellevika» og «Tussen paa Putt», er derhos gjennemgaaede af Amund Larsen, der kjender disse dialekter nøie, og som derhos har givet en prøve fra Tryssil; stykket paa hedemarksmaal er gjennemgaaet af prof. M. Hægsfad. ]í)(øringffm-. 1;I maalføre fra Stor-E1veda1en.“) Far min har je nu ailler Sitt, a mor mi minnes je bære så vidt. Tri vekur på sekste åre je var, da mor mi på kjærkjegaIøm døm bar. De var itte mange me’ i den fæIa — bo mor var in enslin stakkar i væIa. De var itte mange ve’ grava Søm gret, de var bære je de, så vidt je vet. Gn’ bære in stakkar som bir aÞitt å1ene a lyt fara omkring a aille mainn tene! Je voks opp i slit å faitti(1om, i veien var je mi hør je kom. Så vart je vaksen, å da var je gIa, de var itte mye Søm vainte dal Je var vaksa jente a vakker al fin, hain Ola Persen vart guten min. A de lyt je seia: nå var de i ti Søm je var så gIa å Så løkke1i. De bæsste je visste her paa joIa, de var å vara jinta haSs OIa. Så vart vi da jifte. Å jøye me, hør lite i menneskje vet føre Sel Hain Ola hain drakk, å litt om Seinna vart ’n din værste i hele græinna. Førtenesta jikk å helsa hass me’; je miste mi gIæe, je miste min fre. De er ingen i hele væIa Søm vet hør mye je sørde, hør mye jo gret.